ONLINE WORKSHOP

Jak efektivně rozvíjet firemní kulturu


prosinec

8:30-12:30

ONLINE

2 490 Kč


Pokud v organizaci pozorujete projevy, jakými mohou být například:

 • lidé se brání změnám a nepodporují inovace,
 • tým nenaplňuje svůj potenciál,
 • lidé necítí zodpovědnost za výsledek,
 • firma je rozdělena na dva tábory - my podřízení a oni vedoucí,
 • jednotlivci, týmy nebo oddělení nespolupracují, spíše soupeří, 
 • vysoká fluktuace,

pak nejúčinnější a dlouhodobě prospěšnou reakcí je práce s firemní kulturou

Každá firma má nějakou firemní kulturu, a ta nabádá jednotlivce jednat podle zažitých vzorců. Přijďte zjistit, jak firemní kultura ovlivňuje chování zaměstnanců, jak souvisí s výkonem firmy a jak ji začít řízeně rozvíjet, aby se stala úrodnou půdou pro inovace, změnysynergii mezi lidmi. Vyvarujte se častým chybám a naučte se přistupovat k rozvoji kultury firmy efektivně.  

O čem online workshop bude?

V tomto online workshopu se dozvíte a prakticky si vyzkoušíte, jak efektivně a řízeně rozvíjet firemní kulturu. Takovou, díky které tým může dlouhodobě dosahovat skvělých výkonů. Tak, aby spokojenost zaměstnanců nebyla primárním cílem, ale přirozeným důsledkem. Aby se zvýšila nejen angažovanost, ale i výkon! 

Cíle workshopu:

 • Porozumění pojmu firemní kultura a jejímu vlivu na produktivitu a výkonnost společnosti.
 • Stanovení kritérií pro zdravou firemní kulturu.
 • Odhalení nejčastějších chyb ve snahách o rozvoj firemní kultury.
 • Nalezení obecně platných principů řízeného rozvoje firemní kultury.
 • Vytvoření konkrétního řešení pro simulaci reálné firemní kultury.
 • Zkoumání užitečnosti zvyků a pravidel, psaných i nepsaných, ve vlastní firemní kultuře a stanovení prvních kroků jejího rozvoje.

Díky workshopu se dozvíte, jak přistupuje k rozvoji firemní kultury unikátní a praxí ověřená moderní koncepce Vektoring.

Jak workshop probíhá

Online

E-mailem obdržíte odkaz k připojení, nic není třeba instalovat. Využíváme MS Teams. Kameru i mikrofon mají účastnici zapnuté, aby prostředí i diskuze mohly být otevřené.

Pre-work

Společný čas na workshopu chceme využít co nejlépe. Proto je součástí krátká samostatná příprava před zahájením. Příprava nezabere více než 20 min a zadání dostanete s předstihem.

Týmové aktivity

Váš tým se bude skládat z max. 6 členů. Budete společně procházet 5 týmovými aktivitami, které výrazně posílí učící se proces a připraví vás na první kroky ve vlastní praxi.

Minilekce

Workshop je protkán krátkými minilekcemi, které zužitkovávají výstupy z týmových aktivit. Minilekce vám odhalí principy úspěšného rozvoje a pomohou vám vyvarovat se zbytečných chyb.

Pro koho je workshop vhodný?

Workshop doporučujeme HR manažerům, vedoucím úseků a oddělení, ředitelům, zástupcům vyššího i středního managementu.

Je to skvělá příležitost potkat se s lidmi z jiných firem, kteří pravděpodobně řeší podobné problémy.

Online workshopem vás provede

Lída Kiselová

Spoluzakladatelka FasterFish s.r.o.

Uplatňuje systemický přístup k rozvoji organizací a týmů v souladu se strategií. Pomáhá společnostem dosahovat synergie mezi lidmi, procesní excelencí a moderními technologiemi. Využívá koncepci Vektoring, synergogiku a koučování k vysoce účinnému rozvoji lidí. Díky tomuto přístupu vzbuzuje v lidech motivaci a chuť rozvíjet schopnost dosahování synergie ve vlastních podmínkách. Rozvíjí nejen dovednosti, ale především pracuje s postoji lidí a změnou zaběhnutých neužitečných návyků a pravidel.

Co o workshopu říkají jeho účastníci?

Workshop společnosti FasterFish zaměřený na téma rozvoje firemní kultury pro mě byl příjemným překvapením. Nejvíc určitě oceňuju jeho praktickou stránku, kdy jsme si své myšlenky a postřehy mohli vyzkoušet na simulaci reálné situace, která může ve firmě nastat. Také se mi líbilo rozmanité složení našeho workshopového týmu. Jako účastníci z naprosto odlišných oborů byznysu jsme mohli vzájemně čerpat inspiraci a vidět věci z jiného úhlu pohledu. Téma bylo obohaceno i o rozumnou dávku teorie, celý workshop měl spád a byl chytře vymyšlený, zábavný a interaktivní. Určitě doporučuju.
Lucie SztachováHR Business Partner, Van Leeuwen Production Czech Republic s.r.o.
Workshop mi pomohl poskládat si obrazec našeho prostředí ve firmě. Uvědomila jsem si důležitost příběhů, které se u nás staly a nutnost vytvořit nové příběhy s lepším koncem. Workshop bych doporučila všem vedoucím pracovníkům a HR pracovníkům, kteří se snaží zajistit fungování svého týmu. Je mnoho věcí, které víte – díky tomuto kurzu si je uvědomíte.
Lena Yvona GerykováPersonální manažer, SOLODOOR a.s.
Workshop pro mě byl obrovským přínosem. Byla jsem překvapená, že k nastavení zdravé kultury ve firmách stačí uvědomění si a pojmenování 5 základních principů. Pak už je jen přenést do praxe. Workshopu by se měl povinně účastnit každý člen managementu, všem by se nám pak pracovalo příjemněji a efektivněji 😊
Bc. Brigita NovákováPersonální manažerka, CMS s.r.o.
Hlavní přínosem vnímám pochopení, jak vzájemně ve společnosti fungujeme a spolupracujeme. Osobně jsem si odnesl po absolvování tréninku plno informací a uvědomění. Nejvíce mě bavili praktické cvičení, kde jste v roli pozorovatele a na chybách druhých v modelové situaci si uvědomujete i vaše postoje a návyky. Užitečné pro mě bylo rozebrat si svou nepříjemnou situaci, a na ní si ověřit co můžete ovlivnit jako jedinec a jak svým chování může začít měnit své kolegy a spolupracovníky. Jedním mnoha z přínosů bylo pochopení zdravé firemní kultury a sociálního systému. Po skončení tréninku jsem viděl dopady na sobě, pomalu mi docházelo, jaký dopad to bude na můj tým. Bylo mi jasné, že nás čeká zcela nová úroveň výkonu, ale také i osobní spokojenosti. Změnil jsem způsob předávání práce a některé nepříjemné situace nevztahuji na osobu, ale začal jsem otevřeně o těchto situacích mluvit se svými kolegy. Snažím se vždycky pojmenovat nepříjemnou situaci a společně pracujeme na možnostech, jak tomu do budoucna předcházet. Ne vždycky se vám hned každý otevře, a proto se snažím každý den budovat respekt a důvěru. Zapracoval jsem na umění formulace myšlenky způsoby, které budou pro různé cílové skupiny vždy srozumitelné. Přitom, ale chci být otevřený a nezavírat oči při neetickém chování a nedovolit mu se prosadit. Když jsme s Lídou rozebírali modelové situace o zadávaní práce potvrdila se mi má zkušenost z vedení lidí, a to místo toho, abyste lidem říkali, jak by se věci měly dělat, je mnohem efektivnější se jich zeptat, jak by se podle nich měly věci dělat. Když vedete týmy nebo jednotlivce, pomáháte jim vidět alternativy, reflektovat chyby a najít prostor pro zlepšení. To jim pomáhá samostatně přemýšlet o problémech nebo nových výzvách. Myslím, že správný vůdce investuje čas do růstu svých lidí. Ale aby lidé rostli, je třeba je vytlačit ze své komfortní zóny. Workshop bych doporučil všem, co mají odvahu měnit sebe a své zažité návyky ve společnostech. Tento trénink bych doporučil HR manažerům, ředitelům firem, a všem, který věří že zítřek může být lepší než dnešek. Zkrátka a dobře všem, kdo se nespokojí se stávajícím stavem nebo průměrností a mají chuť se zlepšovat.
Tomáš PrůžekLEAN Manager, Environmental Services Czech Republic , https://www.linkedin.com/in/tomas-pruzek-452b1254/
Workshop mi představil, jak o firemní kultuře přemýšlet. Je to abstraktní pojem, do kterého patří vše. Osobně se domnívám, že naučit se dívat se na firemní kulturu jako na nikdy nekončící proces, který má svůj mechanismus, je velmi praktické. Dává mi to možnost se k němu přiblížit a hledat v něm prostory pro zlepšení. Workshop mi ukázal, jak lze nalézat místa, kde jsou potřeba opravy a jak s nimi začít. Vlastně mi ukázal, jak nad celým mechanismem přemýšlet. Workshop bych doporučila každému, kdo hledá reálnou cestu a chce být hybatelem mechanismu.
Petra VališkováVedoucí úseku sociálních služeb, Charita Dvůr Králové
Práce v týmu je pro mě základ. Moje pozice ředitelky organizace je nástrojem, jak vést tým a radovat se ze společných úspěchů, ale i zvládat, co se nepovede. Kromě manažera jsem pedagog. Obě role jsem si vybrala proto, abych umožňovala ostatním růst. K tomu, abych mohla rozvíjet svůj tým, potřebuju také vnější podporu. FasterFish / Vektoring akademie mi poskytuje jednak určité vědomostní zázemí, jednak prostřednictvím workshopů možnost sdílet své zkušenosti a otázky k řešení s lidmi, kterým jde v jejich týmech o totéž, ale pocházejí z jiných prostředí. To je skvělá kombinace. Tato podpora mi pomáhá v práci i v osobním růstu. A mám z toho radost.
Dana Hůlková NývltováUniverzita Karlova
Workshop byl bezvadný, moc se mi líbil. Vesměs delší „školení“ bývají nezáživná, ale tento čas byl velmi užitečně strávený a velmi chválím prezentační dovednosti Lídy Kiselové. Bylo to velmi uvolněné a příjemné. Co se týče obsahu... dozvěděla jsem se spoustu užitečných informací, velmi jsem uvítala konkrétní příklad, na kterém jsme si řadu věcí vysvětlili a prodiskutovali. U nás na úřadu v týmu pro organizační kulturu jsem nováček, ale věřím, že tyto nové znalosti budu moci týmu předat a budou užitečné i jemu."
Ing. Jana BalašováManažerka kvality, Krajský úřad Jihomoravského kraje

Cena vstupenky:

2490 Kč + DPH

Jakmile se naplní workshop (min 4 účastníci), stanovíme společně termín konání dle vašich preferencí.

Termín
prosinec
Forma
Online
Délka workshopu
4 hod
Požadované vybavení
Kamera a mikrofon