Co začít dělat jinak, aby se aktivovala synergie mezi lidmi?

Je nám líto, webinář již proběhl a zatím není vypsán další termín

O čem webinář bude?

Téměř v každé firmě je přítomna chuť společně vítězit. Chceme společně dosahovat skvělých výsledků a radovat se z úspěchu, chceme spolupracovat s kolegy, svými vedoucími, s lidmi z ostatních oddělení, s našimi dodavateli a zákazníky. 

Jenomže skutečnost je často taková, že vlastně nevíme, jak přesně to udělat nebo se v tom necítíme komfortně. Občas nechceme být tolik sdílní nebo do spolupráce nevstupují všichni s nastavením, že nejlepší myšlenka vyhrává.

A to mohou být důvody, kvůli kterým dlouhodobé stagnace nebo neschopnosti zužitkovat příležitosti, které před námi leží.

Vyšší produktivity je možné docílit díky efektivnější spolupráci lidí. Takové, která přináší skutečně lepší výsledky v ukazatelích týmu či firmy. K tomu, aby lidé zlepšili schopnost spolupracovat, však nestačí chodit na pivo a přetahovat se lanem na teambuildingových akcích. 

Co tedy začít dělat jinak? Na co se zaměřit, aby lidé začali dosahovat synergie a nevraceli se do špatně zajetých kolejí?

Přijďte zjistit, co to je zóna vlivu a jak vám může pomoci zvýšit produktivituangažovanost.

Webinářem vás provedou

Tomáš a Lída Kiselovi

Spoluzakladatelé FasterFish s.r.o.

Uplatňují systemický přístup k rozvoji organizací a týmů v souladu se strategií. Pomáhají dosahovat synergie mezi lidmi, procesní excelencí a moderními technologiemi. Vyvíjí synergogické workshopy, které rozvíjí nejen dovednosti, ale především pracují s postoji lidí a změnou zaběhnutých neužitečných návyků a pravidel.

V čem vidí účastníci největší přínos?

Odkazuje na změnu uvažování pro vedoucí pracovníky, při řízení týmu. Umožňuje propojit souvislosti mezi logickými aspekty chování, prostředí, atd. Je to příležitost skutečně začít ovlivňovat žádoucí chování lidi v týmu.
Petr Šedina
Člověk si uvědomí, jak důležitá je synergie v týmu v případě, že chceme dosáhnout úspěchu.
Petra Blahníková
Osobně jsem viděl, kde jsou problémy v týmové spolupráci.
Břetislav Bouška
Stručně jasně vysvětlí, co si pod pojmy synergie v tým, zóna vlivu, vztah mezi vztahy, chováním, kulturou výsledky.
Kateřina Gottwaldová
V rekapitulaci myšlenek. Konkrétně: 1) Synergie vzniká na základě orientace na výkon a na vztahy. 2) Otevřenost a férovost je základem pro synergii. 3) Zóny vlivu ve zdravé firemní kultuře.
Daniela Křivánková

Rezervujte si včas své místo

Zjistěte, jak práce v zóně vlivu přináší výsledky mnohem rychleji a udržitelněji.

Již se přihlásilo 0 lidí