Ochrana osobních údajů

Svěříte-li nám svá osobní data, budeme s nimi zacházet s nejvyšší péčí. Řídit se při tom budeme následujícími řádky.

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je FasterFish s.r.o., IČ: 09021761, DIČ: CZ09021761 se sídlem Králova 279/9, Žabovřesky, 616 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 116732 (dále jen: „My“). 

Kontakt

Budete-li potřebovat, můžete nás kontaktovat na adrese: tomas.kisela@fasterfish.cz 

Jak se k mým údajům dostanete? 

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud jste nám je poskytl/a nebo jsme je získali na základě plnění Vaší objednávky (např. když nás kontaktujete přes webové stránky, registrujete se do našich služeb, nakupujete přes e-shop, uzavřete s námi smlouvu či poptáváte naše služby). 
Konkrétně zpracováváme tyto údaje:  
jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní adresa, telefon, IP adresa, fotografie pořízené během našich akcí, informace potřebné pro analýzu návštěvnosti, cookies, případně další údaje nezbytné pro plnění smlouvy 

Proč vlastně moje osobní údaje potřebujete? 

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je  

 • plnění naší vzájemné smlouvy, 
 • splnění našich právních povinností, 
 • náš oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů), 
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)  

Účelem zpracování osobních údajů je 

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících z našeho vzájemného smluvního vztahu, 
 • plnění právních povinností vůči státu, 
 • zasílání obchodních sdělení a další marketingové aktivity.  

Jak dlouho moje osobní údaje uchováváte? 

Vaše osobní údaje uchováváme a zpracováváme po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících z našeho vzájemného smluvního vztahu a po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů.  
Pokud jste nám své osobní údaje poskytli na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, zpracováváme je po dobu, než svůj souhlas odvoláte, nejdéle však 5 let.  
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Vaše osobní údaje vymažeme.  

Mohou být moje osobní údaje dále poskytnuty někomu dalšímu? 

Pro zajištění některých našich činností a služeb mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány dalšími osobami či společnostmi, kterým sami věříme a spolupracujeme s nimi v oblastech: 

 • Serverové, webové a cloudové služby: MioWeb s.r.o.; ZONER software, a.s.; Microsoft Corporation 
 • Marketingové služby: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp) 
 • Právní služby 
 • Účetní služby 
 • Poštovní služby 
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme. 

Když vám svá osobní data poskytnu, mám nad nimi stále moc? 

Jde stále o Vaše osobní údaje, máte je proto ve své moci. Konkrétně máte 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům,  
 • právo na opravu osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, 
 • právo na výmaz osobních údajů, 
 • právo vznést námitku proti zpracování,  
 • právo na přenositelnost údajů, 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na naši adresu nebo e-mail. 

Jsou moje osobní údaje v bezpečí? 

Přijali jsme veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení Vašich osobních údajů, a to jak na datových úložištích, tak i případných úložištích v listinné podobě. K osobním údajům mají přístup pouze námi pověřené osoby. 

Odkud vlastně berete můj souhlas? 

Odesláním objednávky či poptávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Svůj souhlas se zpracováním udělujete i zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře či emailu. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. 
Bude-li to nutné, jsme oprávněni tento dokument změnit. Novou verzi však zveřejníme na svých internetových stránkách www.fasterfish.cz a zároveň Vám ji zašleme na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytl/a. 

Účinnost

Tento dokument nabývá účinnosti dnem 6.3.2020.