JAK DĚLAT ÚSPĚŠNÉ ZMĚNY VE FIRMÁCH

KONFERENCE PRO MANAGEMENT A LÍDRY ZMĚN

6. 6. 2024 | BRNO HOTEL PASSAGE

#vektoringkonference

Vektoring konference je nejvýraznější česká událost věnovaná dosahování změn ve firmách a podstatě jejich udržitelného úspěchu. Je unikátní svým propojením praktických zkušeností a vědeckých poznatků o zavádění změn. Přináší tak nové úhly pohledu a bohatou inspiraci pro rozvoj fungování a výsledků firmy.

Rychlejší adaptace na nové podmínky, zvýšení efektivity, úspěšné inovace, snížení fluktuace, dosažení úspor. Klasické, remote či hybridní fungování. Úspěšné změny mají mnoho podob a neobejdou se bez kreativity, odvahy a společného úsilí vašich lidí.

Přijďte a zažijte den plný inspirativních přednášek, zajímavých rozhovorů a přínosných workshopů v překrásném prostředí legendárního hotelu Passage v Brně.

PROGRAM

Celodenní program je určený pro management společností a lídry změn. Vektoring konference vám umožní poodstoupit a podívat se z nadhledu na vaši firmu. Můžete se těšit nejen na sdílení mnohaletých zkušeností, ale i na nový vítr inspirace, rozvoj vlastních kompetencí a vyzkoušení si osobního koučinku.  

Hlavní témata a detailní program pro ročník 2024 připravujeme.

Jak vést firmu během změny z pohledu různých úrovní managementu

Change management a fundamentální principy úspěšné změny

Dosahování změn v kontextu neurovědy, sociologie a psychologie

Změny ve firmách s hybridním / remote / klasickým modelem práce

Role firemní kultury v úspěchu a udržitelnosti změny

Komunikace změn, argumentace a zvládání konfliktů během změn

Unikátní know-how

Inspirativní přednášky plné poznatků moderní vědy a mnohaleté praxe v poutavém podání.

Inspirativní osobnosti

Výjimečně otevřené sdílení mnohaletých zkušeností úspěšných vrcholových manažerů.

Kompetenční workshopy

Mini-workshopy zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí pro úspěšnou změnu.

Efektivní networking

Neformální předvečírek, interaktivní program, diskuze, navazování kontaktů.

Špičková kuchyně

Bez dobrého jídla a pití nejsou dobré nápady. Hotel Passage vás oslní špičkovou kuchyní.

KDO SE ÚČASTNIL 2023

HARMONOGRAM DNE

Zahájení konference | 9:00 - 9:15

Pavel Kosorin

Moderátor konference
Spisovatel, publicista, maratonský běžec, kouč a ředitel Potravinové banky Brno

 Dvě odborné přednášky  | 9:15 - 10:30 

Za hranicemi change managementu aneb začátek a konec každé změny

Změny jsou ve firmách na denním pořádku a change management patří mezi stálice ve slovníku každého manažera. Proč se tedy v praxi tak často setkáváme se "zamrzlými" změnami? Tedy změnami, které firma vnímá jako nutné, a třeba i opakovaně na nich pracuje, ale jejichž přínosy pořád zůstávají daleko za očekáváními? Na příkladech si ukážeme limity častých přístupů ke změnám a mechanismy, které vedou k "zamrznutí" či přímo neúspěchu. Především však prozkoumáme cesty, jak tato rizika výrazně snížit, nebo zcela obejít, a tím dovést změnu k úspěchu.

Tomáš Kisela

Expert na změny a hluboký rozvoj firem, Jednatel ve společnosti FasterFish

Změny ve světle protichůdných zájmů různých úrovní managementu

Na základě reálných příběhů srovnáme rozdíly v přemýšlení např. vrcholového vedení, THP pracovníků a řadových zaměstnanců ve vztahu ke změnám ve firmě. Zkušenosti z praxe ukazují, že změna se začne dít, když vidíme z nadhledu širší souvislosti a úsilí všech zmíněných úrovní je sladěno jedním směrem. Ukážeme si, jakým způsobem rozvinout porozumění, ačkoliv každá skupina sleduje zdánlivě protichůdné zájmy. Popíšeme si funkční postupy, jak si v průběhu změnového procesu zachovat pružnost a aktivně udržovat dialog mezi všemi úrovněmi managementu.

Vladimír Josef Dvořák

Akreditovaný senior kouč pro management, Expert a autor publikací v oblasti rozvoje organizací

10:30 - 11:00 Coffee Break


Tři kompetenční mini-workshopy | 11:00 - 12:30

Workshopy běží souběžně, účastníci si vybírají jeden workshop dle svých preferencí.


Proč se bráníme změnám a proč už nemusíme?

Dokud si o změně ve firmě jen povídáme, tak ji rádi podpoříme, dává-li nám smysl. Jakmile však změnu začneme zavádět do praxe, úplně se mění pravidla hry. Velmi často, aniž bychom si toho byli vědomi, naše vlastní hlava „sabotuje“ všemožnými pokusy, aby došlo ke skutečné změně. Co se to odehrává pod povrchem, v našich hlavách, když přijde otázka změn? S jakými poznatky přichází nejnovější neurologické výzkumy a jak s tímto můžeme aktivně pracovat? Ve chvíli, kdy porozumíme sobě a tomu, jak funguje lidské myšlení, porozumíme i tomu, jak komunikovat, abychom resistenci a obavy ze změny aktivně snižovali u sebe i ostatních.

Lída Kiselová

Koučka pro management a lídry změn, Expert na rozvoj firemní kultury a zdravých návyků

Jak se vyhnout chybám při komunikaci změn?

Každá změna je jiná, ale lidé myslí pořád stejně. Jak tyto přirozené procesy v hlavách lidí při komunikaci respektovat? A co naopak kýžený efekt nepřinese? Jeden příklad za všechny: „Vytvoříme prezentaci, v ní změnu popíšeme a lidem vysvětlime, jaký to pro ně bude mít užitek.“ Logické, ale nestačí to. Lidé nepotřebují slyšet, proč je pro ně změna dobrá. Potřebují prostor, aby se dopřemýšleli k odvaze a chuti změnu podpořit. Dozvíte se, jak a kde se to dopřemýšlení odehrává. Nečekejte líbivé návody. Společně odhalíme principy a ty si potom promítneme do slov.

Jan Korbel

Konzultant pro rozvoj firemní kultury a expert na komunikaci a prezentaci

Jak řešit dilema otevřenosti v komunikaci změn: říct či neříct?

Chceme být upřímní a otevření. Chceme lidem říkat věci na rovinu. Důvěra ve firmě je důležitým aspektem pro udržení a motivaci zaměstnanců. Během změn však často není možné sdílet vše. Co se stane, když v komunikaci změn řekneme málo, nebo naopak příliš moc? Pojďte se pobavit o dilematu otevřenosti a o tom, jak se správně rozhodnout. Ukážeme si nástroje, které můžeme v rámci rozhodovacího procesu používat. Pomůžeme si případovou studií a přesahem do etiky.

Eva Winklerová

HR Business Partner, lektorka komunikace

12:30 - 13:30 Společný oběd


Rozhovory o změnách a rozvoji s úspěšnými lídry firem | 13:30 - 15:40

Rozhovory běží ve 2 streamech souběžně.


STREAM 1:


Firmy s klasickým pracovním modelem

Thomas Garbe

v interview s Tomášem Kiselou
Jednatel a výkonný ředitel společnosti Medi-Globe

Jan Lát

v interview s Timem Šlapákem
Místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti BENEŠ a LÁT

Marek Demčák

v interview s Lídou Kiselovou
Vedoucí výroby ve společnosti Vaillant Group Heat Pump Production

STREAM 2:


Firmy s hybridním a remote pracovním modelem

Blanka Říhová

v interview s Lídou Kiselovou
Viceprezidentka, Global HR Business Partnerships ve společnosti Iron Mountain

Jiří Polák

v interview s Hanou Římanovou
Business Unit Manager v Axians ICT

Zuzana Jandorová

v interview s Vladimírem Josefem Dvořákem
Jednatelka a HR Business Partner ve společnosti CompuGroup Medical Česká republika

15:40 - 16:10 Coffee Break


Inspirativní vystoupení osobnosti dne | 16:10 - 17:00


Milan Šlapák

v interview s Vladimírem Josefem Dvořákem
CEO a Chairman of the Board společnosti RSBC Holding a.s., bývalý President General Electric ČR & SK a CEO GE Aviation Turboprop

Uzavření konference a rozloučení | 17:00 - 17:30

MODERÁTOR

Pavel Kosorin

"Když si malujete budoucnost, používejte všechny barvy."
Studoval na Teologické fakultě Jihočeské university v Českých Budějovicích. Pokračoval postgraduálním studiem personálního managementu a organizačního rozvoje na Masarykově universitě v Brně. Vedle toho je certifikovaným systemickým koučem a certifikovaným instruktorem kondičního běhu. Žije s rodinou v Šakvicích na Pálavě. Od roku 2006 působí jako ředitel Centra sociálních služeb Armády spásy v Brně, v roce 2014 založil Potravinovou banku pro Brno a Jihomoravský kraj a dodnes ji vede. V letech 1994–2016 publikoval sérii 12 knih aforismů na různá témata v brněnském nakladatelství CESTA. Roku 2010 mu vyšla kniha rozhovorů Sláva vítězům, čest poraženým aneb Ameriku objevili bezdomovci. Společně s Milošem Škorpilem vydal 2017 Modrou knihu o běhání v nakladatelství Euromedia. Vedle knih dlouhodobě publikuje články na serverech Neviditelný pes, Běžecká škola a Parlamentní listy.

OSOBNOST DNE

MILAN ŠLAPÁK

CEO a Chairman of the Board společnosti RSBC Holding a.s.
"K úspěchu zkratka nevede, vždy proto volím těžší cestu." Milan je respektovaný manažer s více než 25 lety mezinárodních zkušeností v oblasti řízení výroby, logistiky či obchodu napříč odvětvími. Svou kariéru začal v roce 1999 v GE Transportation, později přešel do GE Healthcare a poté do korporátní divize General Electric jako Country Manager pro východní Evropu a severské regiony. V letech 2009 - 2022 působil ve společnosti GE Aviation, kde se stal jednatelem a výkonným ředitelem GE Aviation Turboprop. Zastával také post prezidenta v General Electric ČR & SK a post viceprezidenta americké obchodní komory. Své největší AHA momenty z pohledu lídra shrnul v knize AHA! ON LEADERSHIP: "Je v pořádku selhat a poučit se z toho. Učit se z chyb někoho jiného je ještě lepší!" V současnosti přijal nový post generálního ředitele české investiční skupiny RSBC. Jeho hlavním cílem bude vytvořit ze skupiny s dlouhodobou tradicí prosperující evropskou společnost, jejíž aktivity přesáhnou hranice České republiky.

VYSTUPUJÍCÍ

JAN LÁT

Místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti BENEŠ a LÁT
Jan je úspěšným pokračovatelem rodinné tradice a jedním z lídrů strojírenské a slévárenské společnosti BENEŠ a LÁT a.s., jejíž historie sahá až do roku 1934. Navzdory překážkám, změnám režimů a nečekaným ztrátám se společnosti podařilo vybudovat úspěšný podnik díky tomu, že rodina držela pohromadě a překonala všechny obtíže. Jan říká, že společně s týmem BENEŠ a LÁT ukazují, že podnikání lze dělat poctivě a se zaměřením na budoucnost bez nutného akcentování rychlého zisku. "Podnikání je poslání, které spojuje generace." Jan získal ocenění MANAŽER ROKU 2021 a současně zvítězil ve své soutěžní kategorii „Průmysl a navázané obory“.

BLANKA ŘÍHOVÁ

Viceprezidentka a Global HR Business Partnerships Iron Mountain
Blanka se může pochlubit velmi úspěšnou kariérou v oblasti HR a bohatými více než 20letými zkušenostmi. Svou kariéru zahájila v personálním poradenství PricewaterhouseCoopers, poté pracovala 12 let ve společnosti Honeywell, kde zastávala různé HR role s narůstající zodpovědností, jako je Country HR Director a HR Services leader pro EMEA. Vybudovala a vedla organizaci HR Global Services EMEA v Johnson & Johnson. Posledních několik let pracuje v Iron Mountain, kde začala jako HR Leader EMEA a nyní je Viceprezidentkou HR Global Business Partnerships pro Global Records organizaci na celém světě. Blanka se zabývá strategickým HR a jako HR Business Partner pomáhá firmám plně využít lidský potenciál svých lidí k úspěšnému růstu. Během svojí kariéry se naučila dobře kombinovat orientaci na výsledky s empatií k lidem a jejich potřebám. Blanka žije a pracuje v Praze.

THOMAS GARBE

Jednatel a výkonný ředitel společnosti Medi-Globe
Thomas Garbe je více než 7 let jednatelem společnosti Medi-Globe s.r.o., která je inovativní, mezinárodně orientovaná skupina společností v oblasti zdravotnické technologie zaměřená na urologii, gastroenterologii a pneumologii. Mezi její zákazníky patří univerzitní kliniky, specializované kliniky a zdravotnická zařízení v přibližně 120 zemích po celém světě. Ve výrobě a logistice společnosti Medi-Globe s.r.o. v lokalitě Hranic na Moravě v současnosti pracuje asi 300 zaměstnanců věnujících se produkci zdravotnických prostředků. Ročně se zde vyrobí až 5 milionů výrobků ve více než 3500 různých variantách. Thomas má více než 25letou praxi ve vedoucích funkcích výrobních závodů v různých odvětvích, přes automobilový průmysl až po zdravotní techniku, a má rozsáhlé zkušenosti s řízením materiálových toků ve výrobě. Získal titul MBA v oboru strategického řízení. Své mnohaletou praxi komentuje slovy: „Pro úspěšnou práci ve velkých výrobních společnostech jsou nezbytné nejen technické znalosti, ale stejně důležité je správné vedení lidí, týmová práce, komunikace a personální řízení.“

ZUZANA JANDOROVÁ

Jednatelka a HR Business Partner ve společnosti CompuGroup Medical Česká republika

MAREK DEMČÁK

Vedoucí výroby ve společnosti Vaillant Group Heat Pump Production
LEAN management, koučování zaměřené na řešení a jasná písemná komunikace jsou koníčky, ale i hlavní pilíře Markovy práce. Hlavní specializace je systémový přístup k řízení, řešení problémů a implementaci změn. Marek má čtrnáctileté zkušenosti v koučování zaměřeném na implementaci LEANu i v koučování projektových manažerů. Jako dobrovolník vedl v letech 2019–2021 globální program Coaches and Mentors IPMA – International Project Management Association. Právě kombinace znalosti výrobních systémů, projektového řízení a koučovací praxe se mu stala osudnou ve firmě VAILLANT GROUP, kde od roku 2018 na globální úrovni doprovázel změnu firemní kultury na kulturu soustavného zlepšování. Od roku 2022 působí jako výrobní manažer Vaillant Group Heat Pump Product.

TIM ŠLAPÁK

Akreditovaný senior kouč s 35letou praxí, zakladatel a CEO vzdělávacích společností MASS aktivních 35 let v UK a ČR
Tim Šlapák působí více než 30 let ve střední Evropě a Velké Británii jako mentor, kouč, facilitátor, trenér a externí lektor na Univerzitě Karlově v Praze. Je zakladatelem a ředitelem vzdělávacích společností MASS v UK a ČR. Má za sebou bohatý život plný hodnotných výsledků dosažených v několika oblastech. Na elektrotechnické fakultě pražského ČVUT vystudoval obor automatizace, pak krátce uplatňoval své nabyté vědomosti ve vývojovém oddělení ZPA Praha, kde se podílel na získání průmyslového patentu. Ve studiích pokračoval na London University, tam získal diplom MSc. v oboru Computer Control Systems. Ve VB zůstal a pracoval nejprve coby Computer Consultant v obchodním oddělení General Electric, později přesedlal na pozici Sales Executive. Dalšími zaměstnavateli byly britské a americké společnosti, kde postupoval na pozicích od Area Sales Manager až po Sales Director se zodpovědnostmi za týmy v UK a pak v Evropě. Po 18 letech praxe se rozhodl předávat své zkušenosti z leadershipu, obchodu, marketingu, personalistiky, komunikace, prezentací, rozvoje jednotlivců, týmů, společností.

JIŘÍ POLÁK

Business Unit Manager v Axians ICT
Jiří je Business Unit manažerem ve společnosti Axians ICT, která je součástí skupiny VINCI Energies. Společnost Axians je zaměřena na poskytování IT služeb, zejména v oblasti kybernetické bezpečnosti, a dále na poskytování lidských zdrojů v oblasti řízení IT projektů. Jiří působí ve firmě 6 let, v IT má téměř 20letou praxi, během které nasbíral řadu zkušeností, mimo jiné jako IBM Z system Engineer a IT Service Manager. Jeho zálibou je práce s lidmi, systémová analýza a neustálé zlepšování procesů a služeb. Jiří žije a pracuje v Brně.

HANA ŘÍMANOVÁ

Jednatelka, Senior HR konzultant, Interim HR manažer
Hanka vystudovala Andragogiku (vzdělávání dospělých) v Praze. V oblasti řízení lidských zdrojů se pohybuje +18 let především ve velkých mezinárodních korporacích ve výrobním sektoru. Jako Personální ředitelka výrobního závodu o 1200 zaměstnancích se aktivně podílela na zavádění výrobního operačního systému, změně firemní kultury a zvýšení spokojenosti zaměstnanců. Vedla několik unikátních projektů např. tvorba tréninkového centra, zavedení skill matrix a způsobu zaškolování operátorů, zavedení Interních koučů v rámci všech poboček v ČR. To, co ji nejvíce baví, je možnost pracovat současně jako Interim HR manager, být neustále v kontaktu s každodenní praxí a zároveň se věnovat rozvoji HR profesionálů a vedení specifických HR projektů jak pro české společnosti tak velké mezinárodní korporace.

VLADIMÍR JOSEF DVOŘÁK

Akreditovaný senior kouč pro management, Expert a autor publikací v oblasti rozvoje organizací
Vladimír je senior kouč zaměřený na dosahování změn a expert na vedení lidí a rozvoj týmů. V oblasti budování firemní kultury a týmové spolupráce působí již přes dvě dekády. Doprovází mezinárodní korporace stejně jako české rodinné firmy a kombinuje práci s jednotlivci i skupinami podle situace a potřeb klienta. Publikoval několik knih na tato témata a je odborným garantem vývojového centra koncepce Vektoring a jejích aplikačních nástrojů.

LIBOR MATTUŠ

Biohacker, Instruktor chladové a dechové terapie, Spoluzakladatel projektů "Doplň se" a "Code of Life"
Liborovým posláním je pomáhat lidem žít lepší život. Je biohackerem tělem i duší a neustále zkoumá, jak žít každodenní život naplno – ve funkčním těle a se zdravou myslí. Mezi jeho certifikace a zkušenosti patří neurolingvistický kouč, zkušený biohacker, instruktor chladové terapie a dechových cvičení, tlumočník a lektor čínštiny a angličtiny se specializací na medicínu. Jeho dlouholetou vášní jsou systémy asijských bojových umění, kterým se věnuje od svých 12 let a od 17 let je jejich instruktorem.

LÍDA KISELOVÁ

Kouč pro management a lídry změn, Expert na rozvoj firemní kultury a zdravých návyků
Lída více než 15 let pomáhá firmám dosáhnout synergie mezi lidmi, procesní excelencí a moderními technologiemi. Své zkušenosti v oblasti zlepšování, řízení projektů a vedení lidí sbírala jak v nadnárodních koncernech, tak menších firmách. Za svou kariéru navštívila více jak 200 různých firem a má za sebou řadu úspěšných změnových projektů z oblasti výroby, administrativy, IT a marketingu. Podílí se na mnoha networkingových akcích a je ředitelkou úspěšných konferencí Lean Summit CzechoSlovakia, BeExcellent, Vektoring konference. Je hlavní partnerkou Lean Institutu Slovakia & Czechia pro Českou republiku. V současnosti využívá vektoring, synergogiku, lean a koučování k vysoce účinnému dosahování změn, za kterými lidé stojí. Díky tomuto přístupu vzbuzuje v lidech motivaci a chuť rozvíjet se a měnit zaběhnuté neužitečné způsoby fungování.

JAN KORBEL

Konzultant pro rozvoj firemní kultury a expert na komunikaci a prezentaci
Honza má 20 let trenérské a 10 let konzultantské praxe. Absolvoval několik koučovských výcviků. Certifikuje facilitátory synergogických workshopů VEKTORING. Má rád obtížná zadání od vyššího managementu. Působí nejčastěji v oblastech obchodu, IT a služeb. Vyhledává příležitosti zakládat nové nebo vyladit existující firmy.

TOMÁŠ KISELA

Zakladatel a jednatel FasterFish
Tomáš je odborný konzultant pro ředitele a majitele společností zaměřující se na hluboký rozvoj a změny ve firmách. Je facilitátorem, koučem a aktivním matematikem. Své zkušenosti v business prostředí sbírá přes 15 let. Z pozice partnera top managementu se podílel na desítkách změnových projektů, celofiremních transformací, formulacích strategie a rozvíjení synergické firemní kultury. Vyvíjí synergogické programy umožňující lidem a firmám řešit komplexní změnová témata a zlepšovat svoje fungování. Věnuje se kreativním technikám řešení problémů a pravidelně publikuje vědecké články na poli aplikované matematiky. Jeho ústředním tématem je v současnosti úspěšné provádění změn ve firmách ve vazbě na zdravost firemní kultury a kvalitu leadershipu.

WELCOME PARTY

Co takhle se sejít už 7.6. večer před konferencí? Neformální Welcome Party v centru Brna je skvělou příležitostí se potkat s ostatními účastníky a prolomit ledy ještě před zahájením samotné akce.

Více podrobností k programu 2023 brzy zvěřejníme.

Největší záludnost změn spočívá právě v jejich provedení

„Organizace jako celek je konzervativnější a rezistentnější ke změnám, než jednotlivci, kteří ji tvoří. Nepředpokládejte, že všeobecný souhlas povede ke změně – pohnout skupinou vyžaduje zvláštní energii, a to i když jsou všichni na jedné lodi.“

Edwin Catmull

spoluzakladatel společnosti Pixar

Úsilí každého člověka ve firmě si můžeme představit jako vektor. Vektoring je proces ladění často protichůdného nasměrování jednotlivých vektorů společným směrem. Díky tomu je změna úspěšná a udržitelná.

MÍSTO KONÁNÍ

HOTEL PASSAGE | BRNO

Konference se bude konat v centru Brna, ve znovuzrozené a zmodernizované brněnské legendě, velkoměstském paláci z roku 1928 - hotelu Passage

#vektoringkonference

PARTNEŘI

VSTUPENKY 2024

Ultra zvýhodněná cena platí POUZE do 15. 9. 2023!

1 účastník
7 490 Kč
cena za osobu bez DPH
CENA ZAHRNUJE:
1 vstupenka na VEKTORING KONFERENCI
Občerstvení během konference
Online přístup k přednáškám z ročníku 2023
Přístup k nahrávkám ze současného ročníku 2024

ORGANIZÁTOR

Budujeme svět, kde lidé cítí smysluplnost a uznání, těží z týmové práce a mění věci k lepšímu.

KONTAKT

Ozvěte se nám


Odeslání dotazu je nezávazné. Odpovídáme do 24 hod.

FasterFish s.r.o.

E-mail

info@fasterfish.cz

IČO:

09021761

DIČ:

CZ09021761

Se sídlem:

Králova 279/9, Žabovřesky, 616 00 Brno

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 116732

Bankovní spojení:

Účet: 2301781444 / 2010

IBAN: CZ3420100000002301781444

SWIFT: FIOBCZPPXXX