JAK DĚLAT ÚSPĚŠNÉ ZMĚNY VE FIRMÁCH

KONFERENCE PRO MANAGEMENT A LÍDRY ZMĚN

8. 6. 2023 - BRNO HOTEL PASSAGE

#vektoringkonference

Vektoring konference je nejvýraznější česká událost věnovaná dosahování změn ve firmách a podstatě jejich udržitelného úspěchu. Je unikátní svým propojením praktických zkušeností a vědeckých poznatků o fungování změn. Přináší tak nové úhly pohledu a bohatou inspiraci.

Rychlejší adaptace na nové podmínky, zvýšení efektivity, úspěšné inovace, snížení fluktuace, dosažení úspor. Úspěšné změny mají mnoho podob a neobejdou se bez kreativity, odvahy a společného úsilí vašich lidí.

Přijďte a zažijte den plný inspirativních přednášek, zajímavých rozhovorů a přínosných workshopů v překrásném prostředí legendárního hotelu Passage v Brně.

Unikátní know-how

Inspirativní přednášky plné poznatků moderní vědy a mnohaleté praxe v poutavém podání.

Inspirativní osobnosti

Výjimečně otevřené sdílení mnohaletých zkušeností úspěšných vrcholových manažerů.

Kompetenční workshopy

Mini-workshopy zaměřené na rozvoj klíčových kompetencí pro úspěšnou změnu.

Efektivní networking

Neformální předvečírek, interaktivní program, diskuze, navazování kontaktů.

Špičková kuchyně

Bez dobrého jídla a pití nejsou dobré nápady. Hotel Passage vás oslní špičkovou kuchyní.

PROGRAM

Celodenní program je určený pro management společností a lídry změn. Vektoring konference vám umožní poodstoupit a podívat se z nadhledu na vaši firmu. Můžete se těšit nejen na sdílení mnohaletých zkušeností, ale i na nový vítr inspirace, rozvoj vlastních kompetencí a vyzkoušení si osobního koučinku.  

HLAVNÍ TÉMATA

Jak vést firmu během změny z pohledu různých úrovní managementu

Change management a fundamentální principy úspěšné změny

Dosahování změn v kontextu neurovědy, sociologie a psychologie

Změny ve firmách s hybridním / remote / klasickým modelem práce

Role firemní kultury v úspěchu a udržitelnosti změny

Komunikace změn, argumentace a zvládání konfliktů během změn

8. 6. 2022 | 9:00 - 17:00

Zahájení konference


3 Odborné přednášky


3 Kompetenční workshopy

Workshopy běží souběžně, účastníci si vybírají workshop dle svých preferencí.


6 rozhovorů s úspěšnými lídry firem

Rozhovory běží ve 2 streamech souběžně.


Host na závěr


Uzavření a rozloučení

WELCOME PARTY

Co takhle se sejít už 7.6. večer před konferencí? Neformální Welcome Party v centru Brna je skvělou příležitostí se potkat s ostatními účastníky a prolomit ledy ještě před zahájením samotné akce.

Více podrobností k programu 2023 brzy zvěřejníme.

ŘEČNÍCI A FACILITÁTOŘI

TOMÁŠ KISELA

Tomáš je zakladatelem FasterFish. Má dlouholeté zkušenosti se zvyšováním efektivity a rozvojem společností napříč různými odvětvími. Vyvíjí a realizuje unikátní synergogické workshopy, které umožňují firmám najít synergii mezi jejich strategickými cíli a firemní kulturou. Pracuje nejen s rozvojem dovedností, ale především s postoji lidí, a pomáhá jim tak nacházet smysl v novém způsobu fungování.

VLADIMÍR JOSEF DVOŘÁK

Vladimír je kouč zaměřený na dosahování změn a expert na vedení lidí a rozvoj týmů. V oblasti budování firemní kultury a týmové spolupráce působí již přes dvě dekády. Doprovází mezinárodní korporace stejně jako české rodinné firmy a kombinuje práci s jednotlivci i skupinami podle situace a potřeb klienta. Publikoval několik knih na tato témata a je odborným garantem vývojového centra koncepce Vektoring a jejích aplikačních nástrojů.

JAN KORBEL

Honza má 20 let trenérské a 10 let konzultantské praxe. Absolvoval několik koučovských výcviků. Certifikuje facilitátory synergogických workshopů VEKTORING. Má rád obtížná zadání od vyššího managementu. Působí nejčastěji v oblastech obchodu, IT a služeb. Vyhledává příležitosti zakládat nové nebo vyladit existující firmy.

LÍDA KISELOVÁ

Lída je koučka, facilitátorka a konzultantka, která více než 15 let pomáhá firmám dosáhnout synergie mezi lidmi, procesní excelencí a moderními technologiemi. Využívá synergogiku a koučování k vysoce účinnému dosahování změn, za kterými lidé stojí. Díky tomuto přístupu vzbuzuje v lidech motivaci a chuť rozvíjet se a měnit zaběhnuté neužitečné způsoby fungování.

MARTIN O'MALLEY

Po svém příletu z Irska byl Martin jedním z prvních Lean Six Sigma Master Black Beltů v Česku. Pomáhá společnostem napříč obory formulovat a uvádět v život jejich strategii. Svou vrozenou schopností zpochybňovat status quo dokáže inspirovat k revolučním nápadům. Jako zkušený kouč rád během eventů podporuje jednotlivce a týmy při dosahování co nejlepších výsledků.

MÍSTO KONÁNÍ

HOTEL PASSAGE | BRNO

Konference se bude konat v centru Brna, ve znovuzrozené a zmodernizované brněnské legendě, velkoměstském paláci z roku 1928 - hotelu Passage

#vektoringkonference

Největší záludnost změn spočívá právě v jejich provedení

„Organizace jako celek je konzervativnější a rezistentnější ke změnám, než jednotlivci, kteří ji tvoří. Nepředpokládejte, že všeobecný souhlas povede ke změně – pohnout skupinou vyžaduje zvláštní energii, a to i když jsou všichni na jedné lodi.“

Edwin Catmull

spoluzakladatel společnosti Pixar

Úsilí každého člověka ve firmě si můžeme představit jako vektor. Vektoring je proces ladění často protichůdného nasměrování jednotlivých vektorů společným směrem. Díky tomu je změna úspěšná a udržitelná.

Večer před konferencí 7. 6. 2022

7. 6. 2022 | 19:30 - 22:00

Welcome Party

 Večer před konferencí, 7. 6. 2022, se bude konat neformální Welcome Party v centru Brna. Skvělá příležitost potkat se s ostatními účastníky a prolomit ledy ještě před zahájením samotné akce.


Pro ubytované účastníky je sraz před hotelem Passage v 19:00 a následuje společný přesun na Welcome Party.

Hlavní den konference 8. 6. 2022

8. 6. 2022 | 9:30 - 10:30

Zahájení VEKTORING konference

Registrace od 8:30


Principy úspěšného change managementu

...


Charakteristiky úspěšné změny a příklady z praxe...

...

10:20 - 10:40 Coffee Break

10:40 - 12:00

Je cesta za lepší firmou trnitá?

Živé svědectví HR manažerky firmy Hoerbiger Žandov. Firma procházela velkou změnou firemní kultury. Vše začalo nespokojeností zaměstnanců, kteří využívali dotazníky spokojenosti jako prostředek pro nátlak na vedení. Dozvíte se, jak pár jedinců dokázalo ovládat desítky kolegů ve svůj prospěch. Cesta to nebyla jednoduchá, ale na konci česká pobočka poskočila ve spokojenosti zaměstnanců nad průměr celé společnosti Hoerbiger. Management se dočkal uznání, že cesta za to stála. Otázky klade Jan Korbel a paní Michaela Smit vám nasdílí pohled účastníka projektu – úspěchy a neúspěchy, kterými musela firma projít.


Jak myslí ti, kdo aktivně pracují s kulturou firem, které vedou?

Panelová diskuze se čtyřmi exekutivními lídry zajímavých společností o praktickém dopadu nehmotných hodnot a firemní kultury na hmatatelné firemní výsledky.

  • Miroslav Jakubec, předseda představenstva Servis Climax a.s.
  • Kateřina Čapková, místopředsedkyně představenstva a finanční ředitelka společnosti EXCON a.s.
  • Josef Brož, generální ředitel společnosti Daikin CZ.
  • Blanka Říhová, víceprezidentka a Global HR Business Partnerships ve společnosti Iron Mountain.

12:00 - 13:00 Společný oběd

13:00 - 15:25

Zeptejte se hostů a řečníků!

Prostor vyhrazený pro diskuzi s řečníky a hosty konference a kladení vlastních dotazů.


Workshop FIREMNÍ KULTURA ⇄ ÚSPĚCH FIRMY

Rozděleni do menších týmů povedete strukturovanou diskuzi na téma: Jak firemní kultura ovlivňuje úspěch firmy? Zjistíte, jak o tom přemýšlí ostatní a proč to tak vidí. Každý tým zpracuje své závěry písemně. Výstupy pak budeme sdílet na společném setkání.

15:25 - 15:45 Coffee Break

15:45 - 17:00

Kudy vede cesta k úspěchu firmy?

  Nasdílíme si výstupy z každé pracovní skupiny a vytvoříme z nich "cestovní mapu" pro budování zdravé firemní kultury, kterou každý z vás může použít na svém pracovišti.


Finální zakončení dne a rozloučení

CO ŘÍKAJÍ ÚČASTNÍCI ROČNÍKU 2022

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

HOSTÉ

Miroslav Jakubec

Předseda představenstva Servis Climax a.s.
Po škole založil malou montážní společnost, která prováděla těsnění oken a dveří. Postupně rozšířil činnost o montáž žaluzií, které také začal vyrábět. V průběhu let rozšiřoval portfolio výrobků tak, že dnes akciová společnost Servis Climax dodává kompletní sortiment výrobků stínicí techniky v ročním objemu 1,7 mld. Kč. Společnost zaměstnává 600 pracovníků a své výrobky exportuje do 30 ti zemí z celého světa. Miroslav Jakubec budoval společnost z pozice ředitele po dobu 27 let. Před třemi roky řízení předal svému kolegovi a sám dohlíží na chod z pozice předsedy představenstva.

Michaela Smit

Michaela se celý svůj profesionální život pohybuje v HR. Začínala jako konzultant v personální agentuře, po pár letech ale změnila stranu a pronikla do podnikové personalistiky. Své zkušenosti nasbírala v zahraničních firmách, kde působila v nejvyšších HR manažerských rolích, v rámci kterých řídila a nebo se spolupodílela na projektech jako nastavování mzdové struktury, implementace benefitů, ale také kompletní změna firemní kultury. Stejně tak má zkušenosti s HR projekty "na zelené louce", ale také s hromadným propuštěním a procesy spojené s uzavíráním výrobního závodu. Její poslední pracovní pozicí byla role HR Business Partnera pro globální funkce na centrále společnosti Zentiva Group, a.s. Michaela se v tuto chvíli soustředí na novou výzvu, a to vlastní projekty zaměřené zejména na vzdělávání, rozvoj a mentoring vrcholových manažerů, majitelů a CEO 's.

Josef Brož

Generální ředitel Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o
Josef Brož vede devátým rokem společnost Daikin v České republice, která je evropským lídrem v odvětví klimatizací, tepelných čerpadel a chladících zařízení. Společnost Daikin je původně japonskou společností s téměř 100letou tradicí, která je známá svým důrazem na vysokou kvalitu. V České republice má dva výrobní závody a jednu prodejní organizaci, celkově zaměstnává přibližně 3000 lidí.

Kateřina Čapková

Místo předsedkyně představenstva EXCON a.s.
Kateřina Čapková je úspěšnou manažerkou, která zasvětila celou svojí pracovní kariéru práci pro společnost EXCON. Společnost EXCON se pravidelně řadí mezi 100 nejlepších firem v České republice a má za sebou již 30 let úspěšného působení na trhu v oblasti návrhu, výroby a montáže ocelových konstrukcí. Za skvělé manažerské schopnosti získala Kateřina ocenění „Manažer odvětví “ a „umístění v TOP 10“ v nejprestižnější manažerské soutěži „Manažer roku 2007“. V rozhovoru pro časopis Konstrukce uvedla: „Není možné dělat 100% rozhodnutí správně, i zde platí Gaussova křivka. I když to víme, stejně každý neúspěch velmi bolel. Důležité je neopakovat stejné chyby, poučit se a jít dál“.

Blanka Říhová

Víceprezidentka a Global HR Business Partnerships Iron Mountain
Blanka se může pochlubit velmi úspěšnou kariérou v oblasti HR a bohatými více než 20letými zkušenostmi. Svou kariéru zahájila v personálním poradenství PricewaterhouseCoopers, poté pracovala 12 let ve společnosti Honeywell, kde zastávala různé HR role s narůstající odpovědností, jako je HR Country Director a HR Services Leader pro EMEA. Vybudovala a vedla organizaci HR Global Services EMEA v Johnson & Johnson a poslední dva roky pracuje v oblasti HR pro společnost Iron Mountain, která je dnes s více než 140 000 zákazníky ve 39 zemích na pěti kontinentech vedoucí společností v oblasti služeb správy informací. Během své kariéry se naučila dobře kombinovat orientaci na výsledky s empatií k lidem a jejich potřebám.

VSTUPENKY

Předprodej vstupenek za zvýhodněné ceny platí POUZE do 31. 1. 2023!

1 účastník
5 949 Kč
cena bez DPH
CENA ZAHRNUJE:
1 vstupenka na VEKTORING KONFERENCI
Občerstvení během konference
1 vstup na Welcome party večer před konferencí
Online přístup k přednáškám z ročníku 2022

PARTNEŘI

ORGANIZÁTOR

Budujeme svět, kde lidé cítí smysluplnost a uznání, těží z týmové práce a mění věci k lepšímu.

KONTAKT

Ozvěte se nám


Odeslání dotazu je nezávazné. Odpovídáme do 24 hod.

FasterFish s.r.o.

E-mail

info@fasterfish.cz

IČO:

09021761

DIČ:

CZ09021761

Se sídlem:

Králova 279/9, Žabovřesky, 616 00 Brno

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 116732

Bankovní spojení:

Účet: 2301781444 / 2010

IBAN: CZ3420100000002301781444

SWIFT: FIOBCZPPXXX