JAK ROZVÍJET ADAPTABILITU A PRUŽNOST FIRMY

VEKTORING KONFERENCE 6.6.2024

Provedeme vás změnou

Lidé ji budou podporovat a bude úspěšná.

Řízenou (r)evolucí ke zdravé firemní kultuře, efektivitě a inovativnosti.

Komunikace, leadership, lean services, kreativní techniky, prezentační dovednosti...

Individuální koučování, týmové koučování, executive coaching, transition coaching.

Zvyšování výkonu a udržitelnosti firmy díky zdravé firemní kultuře.

Zvyšování hodnoty a snižování nákladů v administrativě, IT, službách.

Sladění týmů a oddělení, rozvíjení kompetencí pro spolupráci.

Zlepšení systému fungování firmy, zefektivnění porad a meetingů.

Rozvoj lídrů a jejich kompetencí s měřitelným dopadem pro firmu.

Tvorba ucelené strategické vize a doprovázení při jejím naplňování.

JAKÉ ZKUŠENOSTI MÁ

náš tým?

0
LET KUMULOVANÉ PRAXE
0
ÚČASTNÍKŮ
0
DOPROVÁZENÝCH SPOLEČNOSTÍ

MÁTE PŘED SEBOU ZMĚNU?

POTŘEBUJETE SLADIT ÚSILÍ LIDÍ SPOLEČNÝM SMĚREM?

HLEDÁTE PARTNERA PRO HLUBOKÝ ROZVOJ LIDÍ, TÝMŮ ČI CELÉ FIRMY?

PROČ SPOLUPRACOVAT

s námi?

mix odbornosti, mezioborovost, přístup, autentičnost

CO MŮŽEME PŘINÉST PRÁVĚ

pro vás?

CÍLE A VIZE

neustále si dáváme záležet, aby byly smysl a přidaná hodnota pro vaší organizaci naplňovány

DOVEDNOSTI

myšlenky, znalosti a nástroje lidem předkládáme tak, že je přijmou za své a těší se, až je sami budou používat

SPOLUPRÁCE

pomáháme zlepšovat schopnost spolupráce mezi lidmi a ukazujeme cesty k synergii

KULTURA

podporujeme zdravou synergickou firemní kulturu a pomáháme budovat vynikající pracovní vztahy

TVOŘIVOST

pomáháme lidem vystoupit ze stereotypů, podporovat inovace a měnit věci k lepšímu

UDRŽITELNOST

přinášíme nejen krátkodobé výsledky, ale i skutečnou změnu s dlouhodobým dopadem

CO O NÁS ŘÍKAJÍ

klienti?

Vektoring je koncept, ktrorý nehovorí, „podme jedným smerom“, ale Vysvetluje ako pôsobí celý kontext nato ako sa dopracovat k tomu „ísť jedným smerom“ . Po absolvovaní Workshopov začal manažment viac vnímať dôležitosť formovať prostredie ako Cestu k lepším výsledkom.Samozrejme, že to nie je také jednoduché a okamžité. Vektoring by som doporučil každému, kto chce doviest svoju firmu za horizont. Peniaze vložené do konceptov ako je Vektoring sú dobre investované peniaze. Všetci dobre vieme,že svoje vízie a ciele dosahujem prostredníctvom celej rady rôznych ludí. Od toho ako dokážeme spolupracovať a či sme nastavení jedným smerom závisí budúcnosť našich firiem.
Ing. Ramon HaásRiaditeľ spoločnosti, konateľ, WOLF Slovenská republika s.r.o.
Přínos Vektoringu vidím ve 2 oblastech. Za prvé je to získání zpětné vazby od kolegů, se kterými pracujete na denní bázi a kterých si vážíte. Za druhé je to zjištění, že i když je člověk přesvědčen o své pravdě, může se mýlit, a proto je vždy velmi důležité naslouchat svému týmu a ponechat prostor v rámci týmu podělit se transparentně o své názory na řešenou problematiku. Mnohým tento workshop může otevřít oči, jak důležitá komunikace může být uvnitř společnosti a jak důležitá je kvalita týmu pro dosažení relevantních výsledků. Po workshopu se u nás ve firmě změnilo to, že v případě názorových střetů postačí říct, ať se zaměří na modrá řešení. Většinou to zabere 😊. Workshop je vhodný podle mne pro každou skupinu zaměstnanců, která musí spolu komunikovat a pracovat. Netýká se jen managementu. Peníze vložené do workshopu byly vhodně investovány zejména z důvodů uvědomění si přínosů viz výše.
Tomáš OpletalGenerální ředitel, ŽPSV s.r.o
Přínos workshopu Strategy Building vidím převážně ve sjednocení dlouhodobých očekávání a priorit, vytvoření podhoubí pro rozhodování na úrovni managementu a jasnou vizualizaci dlouhodobého směřování. Toto je extrémně důležité pro následnou pravidelnou komunikaci napříč závodem a budování tak důvěry mezi zaměstnanci Doporučil bych workshop manažerům a vedení společností, kteří potřebují sjednotit myšlenky v rámci dlouhodobého (strategického) plánování, dosáhnout společné představy budoucího stavu firmy, závodu, výroby atd.
Jan VečeřaGeneral Manager, Edwards s.r.o.
Nevím jak, ale workshop mě dokázal postupně osvobodit od mého běžného pracovního myšlení a posunout uvažování o firmě a týmu o abstrakci výš. Už během workshopu se ve mně budily "aha momementy", kdy jsem věděl co je nutné ve firmě změnit nebo alespoň se o tom pobavit. Důležitost zpětné vazby a angažování týmu do definic cílů se pro mě stala rutinou. Dále jsem pochopil jsem lidí na problémy vedení lidí z jiných odvětví a jiných pracovních pozic. V neposlední řadě jsem určitě získal spoustu osobní zpětné vazby.
Oldřich PospíšilíkVedoucí vývoje, Liquid Design
V zaměstnání jsem se dřív bál mluvit a řešit ožehavé problémy jako například konflikty na pracovišti. Bylo dost věcí, které jsem radši přehlédl. Po školení jsem začal být otevřený. Vyslechl si každý názor. Když nastal konflikt, a to i sebemenší, tak jsem si zainteresované vzal stranou a společně problém řešil. V případě, že se problém týkal všech, svolal jsem poradu a tam se to rozebralo. Kolegové dost brzo pochopili, že můj otevřený a nestranný přístup myslím pro dobro jejich i firmy. Teď už jsem ve fázi, kdy za mnou sami chodí, když si potřebují promluvit, anebo vyslechnout názor. A to byl cíl. Hrubou silou se nic nezmůže. Lidé nechtějí pracovat pod člověkem co po nich hází jen rozkazy. A ve finále je dobré, aby si lidi na věci a řešení přišli sami. Vy to jen z pohledu vedoucího řídíte.
Milan JarošTiskař a předák, TG Tisk s.r.o
Od chvíle, kdy jsem absolvovala Lean workshopy, objevil se mi v hlavě nový hlas, který ke mě promlouvá v mém denním pracovním cyklu a říká mi, co všechno by se dalo dělat jinak. A to docela často, nahlas a zřetelně! Díky Lean workshopu jsem pochopila detailněji celý koncept Lean managementu, co vše obsahuje, jak funguje a jakým způsobem jej aplikovat. Co cením úplně nejvíce a proč byl Lean workshop jedním z nejlepších, které jsem kdy absolvovala, je stoprocentně fakt, že celé školení probíhá prakticky - s využitím modelových situací, interaktivně a zábavně. Celý prožitek je stavěn na týmové spolupráci a opravdu si všechny teorie, metody a Lean nástroje prožijete. Díky tomu mám pocit, že ve mě workshop něco zanechal, naučil a otevřel mi ve způsobu mého přemýšlení další šuplík, který snad budu postupně plnit a povede mě k zefektivnění mé práce (a nejen mé!). Lean workshop bych doporučila nejen manažerům, či lidem projektově laděným, ale opravdu úplně každému. Proč? Protože kdo by chtěl zbytečně plýtvat!
Alexandra PoláškováProject Lead, Currys CoE, s.r.o.
Při tréninku Vektoring se zaměřením na leadership - týmovou spolupráci jsem si uvědomila, jak moc důležitá je angažovanost, týmová spolupráce, jak dobře se mi v ni pracuje a jak moc nás všechny posouvá. Všem, kteří by chtěli získat podobnou zkušenost a využít ji při budování firemní kultury, vřele doporučuji. Školení mělo zcela odlišný koncept, než to, na které jsem byla doposud zvyklá. Jednalo se o velmi aktivní trénink, při kterém jsem měla příležitost hlouběji nahlédnout do svého stylu chování a přístupu k odpovědnosti za společnou práci. V případě Vektoringu neočekávajte, že si odpočinete. Nejde o školení, ale trénink, který vás vtáhne do hry od samého začátku a pocity, zážitky ve vás zůstávají.
Radana KostovčíkováHR Generalist, IG Watteeuw ČR v Brně
S Tomášem jsme navázali spolupráci při aktualizaci vize, mise a strategie našeho výrobního závodu. Tomáš nás provedl dvoudenním workshopem, který měl jasnou strukturu, aktivity se logicky vrstvily a vedly nás k cíli. Tomáš nám svým přístupem jednoznačně pomohl nejen definovat výše zmiňované, ale převedším zajistit zapojení a přijetí všech vlastníků, kteří nyní budou změny realizovat. Rozhodně mohu doporučit využít služeb Tomáše jako externího facilitátora všem, kteří vedou workshopy tohoto typu, a zároveň se mají podílet na tvorbě výstupu.
Jiří WaszekBPI Program Manager, Edwards s.r.o.
Prínos workshopu vidím jednoznačne v tom, že mi poskytol iný uhol pohľadu na vylepšenie mojej práce. Viem, že sme vo väčšine prípadov riešili, ako eliminovať „waste“ z nášho kažodenného života a po tomto workshope som si uvedomila, že to nie je vždy o ušetrení času, ale hlavne o vylepšení kvality práce, ktorá nám napokon umožňuje zrýchliť procesy a následne vieme ušetriť čas na rôznych procesoch. Toto som začala aplikovať v každom prípade, keď sme s teamom začali uvažovať o nejakých vylepšovákoch, takže je to na jednu stranu prínos a aj hlavná zmena v mojom myslení, za čo som veľmi vďačná. Workshop by som doporučila každému človeku, pretože lean thinking uplatňujem aj pri domácich prácach 😊 Ale seriózne, doporučujem ho každému človeku, ktorý sa chce v živote pohnúť lepším smerom a kto má nastavené myslenie kontinuálny vývoj a je ochotný prijať zmeny na každodennom poriadku.
Veronika GulyasRebate & Commissions Team Leader, Currys CoE, s.r.o.
Absolvovala jsem dva workshopy zaměřené na Lean od společnosti Fasterfish, což mi přineslo především schopnost hodnotit procesy z jiné perspektivy. Tím je myšleno hlavně: pokud možno, zmapovat E2E proces a zjistit, kde je přidaná hodnota zaměřit se na analýzu všech transferu / handoveru a zjistit, jestli jsou potřebné a relevantní nebo pouze dílo zajetých kolejí a mindsetu ''this is how things have been always done'' kolik času nám zabírá multitasking - aneb přeskakuju z jedné věci na druhou Po školení jsem se zaměřila primárně na eliminaci ''plýtvání'' u sebe, kterou plánuji dále předat svému tymu, jakožto best practice. Workshop bych doporučila především mým Team Leaderum, kteří jsou zahrnuti ve více projektech probíhajících simultánně, aby byli schopni využít metody, které jsem se naučila já.
Adéla LízalováFinance Systems Project Manager, Currys CoE
Jak bych vlastními slovy srovnal trénink Vektoring - týmová spolupráce s tradičním tréninkem? Tradiční trénink často bývá opřen o spoustu prezentací a teorií. V současnosti je spíše trendem nechat účastníky trénink prožít, což znamená více ho vtáhnout do děje. Použít interaktivní prostředky, zapojit účastníka do modelových či skutečných situací, aby byl prožitek intenzivní. Z mého pohledu tento trénink splnil prvky moderního přístupu ke školením.
Ladislav ŠimoníkReferent HR Development, Continental Barum s. r. o.
Přínos workshopu Rozvoj týmu vidím jednoznačně v uvědomění si, jak některé věci vnímat, jak naslouchat ostatním a dát šanci prosadit myšlenku. Od workshopu se snažím na věci nahlížet jinak, a to hledat příležitost v diskusi, kterou vedeme. Snažím se sám pro sebe si zjistit, čeho chce ten druhý dosáhnout a proč. Workshop bych doporučil klidně i kolegům z dalších oddělení i ostatním kolegům z administrativy, aby pochopili, že interakce je normální a žádoucí. Dále, že mnohdy manažerské rozhodnutí není jednoduché a mají možnost se na rozhodnutí podílet minimálně svým názorem, aby manažer prosazoval zájmy týmu a následně celé firmy.
Ing. Radek MusilManažer nákupu a zákaznického centra, WOLF Česká republika s.r.o.
Online kurz: "Jak se svým týmem dosáhnout víc" mě nutí přemýšlet opravdu nad tím, zda-li dělám z pohledu vedení týmu skutečně vše správně pro nastavení a sladění týmu a týmů. Výborná doplňková videa a ty příklady - jako kdybych znovu potkal šéfa X, kolegu Y a specialistu Z z mé praxe. Někdy sám sebe. Test s 10 filmovými ukázkami byl pro mě skutečným, ne teoretickým testem analýzy situací a bylo to navíc zábavné Jak probíhá komunikace a jednání z různých pohledů definovaných množin bylo asi nejpřínosnější a vnáší to do mého pracovního života novou dimenzi stylu mé práce. Budu si muset na ledacos dávat pozor během komunikace a řešení problémů. Celkově hodnotím na výbornou. Líbí se mi originální zpracování školení, obrázky, ukázky a velmi trefné tipy.
Radovan ČadekDirector Production, Teva Pharmaceuticals
Díky workshopu jsem lépe porozuměl smyslu a fungování LEAN metody a jejích nástrojů – především díky ideální kombinaci teorie a praxe, kdy se většina času soustředila na praktická cvičení v týmech a teorie ji pouze na začátku či v závěru doplňovala. Kurz byl poměrně intenzivní a vnímám pozitivně přímou návaznost obou úrovní (practitioner/expert), díky čemuž je o to snazší dávat si věci do souvislostí i při analýze reálných procesů v naší práci. Workshop bych doporučil všem, kteří si myslí, že zefektivnit jejich procesy již více nelze. Budete (mile) překvapeni!
Filip HastíkLogistics Support Team Leader, Currys CoE
Workshop společnosti FasterFish zaměřený na téma rozvoje firemní kultury pro mě byl příjemným překvapením. Nejvíc určitě oceňuju jeho praktickou stránku, kdy jsme si své myšlenky a postřehy mohli vyzkoušet na simulaci reálné situace, která může ve firmě nastat. Také se mi líbilo rozmanité složení našeho workshopového týmu. Jako účastníci z naprosto odlišných oborů byznysu jsme mohli vzájemně čerpat inspiraci a vidět věci z jiného úhlu pohledu. Téma bylo obohaceno i o rozumnou dávku teorie, celý workshop měl spád a byl chytře vymyšlený, zábavný a interaktivní. Určitě doporučuju.
Lucie SztachováHR Business Partner, Van Leeuwen Production Czech Republic s.r.o.
Workshop mi představil, jak o firemní kultuře přemýšlet. Je to abstraktní pojem, do kterého patří vše. Osobně se domnívám, že naučit se dívat se na firemní kulturu jako na nikdy nekončící proces, který má svůj mechanismus, je velmi praktické. Dává mi to možnost se k němu přiblížit a hledat v něm prostory pro zlepšení. Workshop mi ukázal, jak lze nalézat místa, kde jsou potřeba opravy a jak s nimi začít. Vlastně mi ukázal, jak nad celým mechanismem přemýšlet. Workshop bych doporučila každému, kdo hledá reálnou cestu a chce být hybatelem mechanismu.
Petra Vališková Vedoucí úseku sociálních služeb, Charita Dvůr Králové
Práce v týmu je pro mě základ. Moje pozice ředitelky organizace je nástrojem, jak vést tým a radovat se ze společných úspěchů, ale i zvládat, co se nepovede. Kromě manažera jsem pedagog. Obě role jsem si vybrala proto, abych umožňovala ostatním růst. K tomu, abych mohla rozvíjet svůj tým, potřebuju také vnější podporu. Faster Fisch / Vektoring akademie mi poskytuje jednak určité vědomostní zázemí, jednak prostřednictvím workshopů možnost sdílet své zkušenosti a otázky k řešení s lidmi, kterým jde v jejich týmech o totéž, ale pocházejí z jiných prostředí. To je skvělá kombinace. Tato podpora mi pomáhá v práci i v osobním růstu. A mám z toho radost.
Dana Hůlková NývltováŘeditelka ÚJOP, Univerzita Karlova
Workshop mi pomohl poskládat si obrazec našeho prostředí ve firmě. Uvědomila jsem si důležitost příběhů, které se u nás staly a nutnost vytvořit nové příběhy s lepším koncem. Workshop bych doporučila všem vedoucím pracovníkům a HR pracovníkům, kteří se snaží zajistit fungování svého týmu. Je mnoho věcí, které víte – díky tomuto kurzu si je uvědomíte.
Lena Yvona Geryková Personální manažer, SOLODOOR a.s.
Hlavní přínosem vnímám pochopení, jak vzájemně ve společnosti fungujeme a spolupracujeme. Osobně jsem si odnesl po absolvování tréninku plno informací a uvědomění. Nejvíce mě bavili praktické cvičení, kde jste v roli pozorovatele a na chybách druhých v modelové situaci si uvědomujete i vaše postoje a návyky. Užitečné pro mě bylo rozebrat si svou nepříjemnou situaci, a na ní si ověřit co můžete ovlivnit jako jedinec a jak svým chování může začít měnit své kolegy a spolupracovníky. Jedním mnoha z přínosů bylo pochopení zdravé firemní kultury a sociálního systému. Po skončení tréninku jsem viděl dopady na sobě, pomalu mi docházelo, jaký dopad to bude na můj tým. Bylo mi jasné, že nás čeká zcela nová úroveň výkonu, ale také i osobní spokojenosti. Změnil jsem způsob předávání práce a některé nepříjemné situace nevztahuji na osobu, ale začal jsem otevřeně o těchto situacích mluvit se svými kolegy. Snažím se vždycky pojmenovat nepříjemnou situaci a společně pracujeme na možnostech, jak tomu do budoucna předcházet. Ne vždycky se vám hned každý otevře, a proto se snažím každý den budovat respekt a důvěru. Zapracoval jsem na umění formulace myšlenky způsoby, které budou pro různé cílové skupiny vždy srozumitelné. Přitom, ale chci být otevřený a nezavírat oči při neetickém chování a nedovolit mu se prosadit. Když jsme s Lídou rozebírali modelové situace o zadávaní práce potvrdila se mi má zkušenost z vedení lidí, a to místo toho, abyste lidem říkali, jak by se věci měly dělat, je mnohem efektivnější se jich zeptat, jak by se podle nich měly věci dělat. Když vedete týmy nebo jednotlivce, pomáháte jim vidět alternativy, reflektovat chyby a najít prostor pro zlepšení. To jim pomáhá samostatně přemýšlet o problémech nebo nových výzvách. Myslím, že správný vůdce investuje čas do růstu svých lidí. Ale aby lidé rostli, je třeba je vytlačit ze své komfortní zóny. Workshop bych doporučil všem, co mají odvahu měnit sebe a své zažité návyky ve společnostech. Tento trénink bych doporučil HR manažerům, ředitelům firem, a všem, který věří že zítřek může být lepší než dnešek. Zkrátka a dobře všem, kdo se nespokojí se stávajícím stavem nebo průměrností a mají chuť se zlepšovat.
Tomáš PrůžekLEAN Manager, Environmental Services Czech Republic
"Workshop byl bezvadný, moc se mi líbil. Vesměs delší „školení“ bývají nezáživná, ale tento čas byl velmi užitečně strávený a velmi chválím prezentační dovednosti Lídy Kiselové. Bylo to velmi uvolněné a příjemné. Co se týče obsahu... dozvěděla jsem se spoustu užitečných informací, velmi jsem uvítala konkrétní příklad, na kterém jsme si řadu věcí vysvětlili a prodiskutovali. U nás na úřadu v týmu pro organizační kulturu jsem nováček, ale věřím, že tyto nové znalosti budu moci týmu předat a budou užitečné i jemu."
Ing. Jana BalašováManažerka kvality, Krajský úřad Jihomoravského kraje

Co má nesmírný vliv na zavádění změn, výkonnost a angažovanost lidí?

KVALITNÍ OBSAH Z OBLASTI ROZVOJE LIDÍ A ORGANIZACÍ, KTERÝ VÁM DÁ ARGUMENTY A UKÁŽE CESTU, ŽE TO JDE I JINAK A LÉPE

newsletter