Efektivní rozvoj

organizací

Vaše cesta k synergii efektivních procesů, zdravé firemní kultury a správných rozhodnutí. Produktivita, spolupráce, angažovanost, udržitelnost.

Aktivujte synergii mezi lidmi!

Vše kolem vás se vyvíjí a proměňuje tak rychle, jako nikdy dřív. Pružnost, spolupráce, nízké náklady, chytré využití dat a technologií jsou klíčem k úspěchu. Kdo rychle reaguje, vyhrává. FasterFish.

ABY ZMĚNA BYLA RYCHLÁ A UDRŽITELNÁ

soustřeďte se na několik úrovní současně

CÍLE A VIZE

co je skutečným smyslem a přidanou hodnotou vaší organizace, jak tento smysl naplníte a co pro to musíte udělat?

DOVEDNOSTI

myšlenky, znalosti a nástroje lidem předkládejte tak, že je přijmou za své a chtějí je sami používat

SPOLUPRÁCE

vždy zlepšujte schopnost spolupráce, která přímo souvisí s úspěchem změn, ukazujte cesty k synergii, rozvíjejte leadership

KULTURA

podporujte zdravou firemní kulturu a odstraňujte emocionální plýtvání

TVOŘIVOST

vyvádějte lidi ze stereotypů, zpochybňujte status quo, podporujte inovace a motivaci měnit věci k lepšímu

UDRŽITELNOST

přinášejte nejen krátkodobé výsledky, ale i skutečnou změnu s dlouhodobým dopadem

ROZVOJ PŘES KURZY

online

Co kdyby existoval osvědčený způsob, jak dovést lidi k vyšším výkonům, aniž by to vyžadovalo neustálý dohled?

Vektoring Akademie

Jak se svým týmem dosáhnout víc ...

Service Process Efficiency

Jak a proč zeštíhlovat procesy, když máme RPA a další vymoženosti? ...

Business Intelligence pro smrtelníky

Co vlastně BI umí a jak mi může pomoci? ...

ZMĚNA SKRZ VEŘEJNÉ

workshopy

Vektoring a týmová spolupráce

NA ŽIVO / VZDÁLENĚ

Spolupráce a komunikace. Žádné šablonovité návody. Vaše cesta. Rozvoj organizace, firemní kultura, vedení týmu.

Service Process Efficiency Expert

NA ŽIVO / VZDÁLENĚ

Procesy pro 3. tisíciletí. Lidé, roboti. Efektivita, pružnost, automatizace. Naživo + online. Projekt, certifikace.

NAŠE

reference

Vektoring je koncept, ktrorý nehovorí, „podme jedným smerom“, ale Vysvetluje ako pôsobí celý kontext nato ako sa dopracovat k tomu „ísť jedným smerom“ . Po absolvovaní Workshopov začal manažment viac vnímať dôležitosť formovať prostredie ako Cestu k lepším výsledkom.Samozrejme, že to nie je také jednoduché a okamžité. Vektoring by som doporučil každému, kto chce doviest svoju firmu za horizont. Peniaze vložené do konceptov ako je Vektoring sú dobre investované peniaze. Všetci dobre vieme,že svoje vízie a ciele dosahujem prostredníctvom celej rady rôznych ludí. Od toho ako dokážeme spolupracovať a či sme nastavení jedným smerom závisí budúcnosť našich firiem.
Ing. Ramon HaásRiaditeľ spoločnosti, konateľ, WOLF Slovenská republika s.r.o.
Nevím jak, ale workshop mě dokázal postupně osvobodit od mého běžného pracovního myšlení a posunout uvažování o firmě a týmu o abstrakci výš. Už během workshopu se ve mně budily "aha momementy", kdy jsem věděl co je nutné ve firmě změnit nebo alespoň se o tom pobavit. Důležitost zpětné vazby a angažování týmu do definic cílů se pro mě stala rutinou. Dále jsem pochopil jsem lidí na problémy vedení lidí z jiných odvětví a jiných pracovních pozic. V neposlední řadě jsem určitě získal spoustu osobní zpětné vazby.
Oldřich PospíšilíkVedoucí vývoje, Liquid Design
Od chvíle, kdy jsem absolvovala Lean workshopy, objevil se mi v hlavě nový hlas, který ke mě promlouvá v mém denním pracovním cyklu a říká mi, co všechno by se dalo dělat jinak. A to docela často, nahlas a zřetelně! Díky Lean workshopu jsem pochopila detailněji celý koncept Lean managementu, co vše obsahuje, jak funguje a jakým způsobem jej aplikovat. Co cením úplně nejvíce a proč byl Lean workshop jedním z nejlepších, které jsem kdy absolvovala, je stoprocentně fakt, že celé školení probíhá prakticky - s využitím modelových situací, interaktivně a zábavně. Celý prožitek je stavěn na týmové spolupráci a opravdu si všechny teorie, metody a Lean nástroje prožijete. Díky tomu mám pocit, že ve mě workshop něco zanechal, naučil a otevřel mi ve způsobu mého přemýšlení další šuplík, který snad budu postupně plnit a povede mě k zefektivnění mé práce (a nejen mé!). Lean workshop bych doporučila nejen manažerům, či lidem projektově laděným, ale opravdu úplně každému. Proč? Protože kdo by chtěl zbytečně plýtvat!
Alexandra PoláškováProject Lead, Currys CoE, s.r.o.
V zaměstnání jsem se dřív bál mluvit a řešit ožehavé problémy jako například konflikty na pracovišti. Bylo dost věcí, které jsem radši přehlédl. Po školení jsem začal být otevřený. Vyslechl si každý názor. Když nastal konflikt, a to i sebemenší, tak jsem si zainteresované vzal stranou a společně problém řešil. V případě, že se problém týkal všech, svolal jsem poradu a tam se to rozebralo. Kolegové dost brzo pochopili, že můj otevřený a nestranný přístup myslím pro dobro jejich i firmy. Teď už jsem ve fázi, kdy za mnou sami chodí, když si potřebují promluvit, anebo vyslechnout názor. A to byl cíl. Hrubou silou se nic nezmůže. Lidé nechtějí pracovat pod člověkem co po nich hází jen rozkazy. A ve finále je dobré, aby si lidi na věci a řešení přišli sami. Vy to jen z pohledu vedoucího řídíte.
Milan JarošTiskař a předák, TG Tisk s.r.o
Díky workshopu jsem lépe porozuměl smyslu a fungování LEAN metody a jejích nástrojů – především díky ideální kombinaci teorie a praxe, kdy se většina času soustředila na praktická cvičení v týmech a teorie ji pouze na začátku či v závěru doplňovala. Kurz byl poměrně intenzivní a vnímám pozitivně přímou návaznost obou úrovní (practitioner/expert), díky čemuž je o to snazší dávat si věci do souvislostí i při analýze reálných procesů v naší práci. Workshop bych doporučil všem, kteří si myslí, že zefektivnit jejich procesy již více nelze. Budete (mile) překvapeni!
Filip HastíkLogistics Support Team Leader, Currys CoE
Při tréninku Vektoring se zaměřením na leadership - týmovou spolupráci jsem si uvědomila, jak moc důležitá je angažovanost, týmová spolupráce, jak dobře se mi v ni pracuje a jak moc nás všechny posouvá. Všem, kteří by chtěli získat podobnou zkušenost a využít ji při budování firemní kultury, vřele doporučuji. Školení mělo zcela odlišný koncept, než to, na které jsem byla doposud zvyklá. Jednalo se o velmi aktivní trénink, při kterém jsem měla příležitost hlouběji nahlédnout do svého stylu chování a přístupu k odpovědnosti za společnou práci. V případě Vektoringu neočekávajte, že si odpočinete. Nejde o školení, ale trénink, který vás vtáhne do hry od samého začátku a pocity, zážitky ve vás zůstávají.
Radana KostovčíkováHR Generalist, IG Watteeuw ČR v Brně
Jak bych vlastními slovy srovnal trénink Vektoring - týmová spolupráce s tradičním tréninkem? Tradiční trénink často bývá opřen o spoustu prezentací a teorií. V současnosti je spíše trendem nechat účastníky trénink prožít, což znamená více ho vtáhnout do děje. Použít interaktivní prostředky, zapojit účastníka do modelových či skutečných situací, aby byl prožitek intenzivní. Z mého pohledu tento trénink splnil prvky moderního přístupu ke školením.
Ladislav ŠimoníkReferent HR Development, Continental Barum s. r. o.
Absolvovala jsem dva workshopy zaměřené na Lean od společnosti Fasterfish, což mi přineslo především schopnost hodnotit procesy z jiné perspektivy. Tím je myšleno hlavně: pokud možno, zmapovat E2E proces a zjistit, kde je přidaná hodnota zaměřit se na analýzu všech transferu / handoveru a zjistit, jestli jsou potřebné a relevantní nebo pouze dílo zajetých kolejí a mindsetu ''this is how things have been always done'' kolik času nám zabírá multitasking - aneb přeskakuju z jedné věci na druhou Po školení jsem se zaměřila primárně na eliminaci ''plýtvání'' u sebe, kterou plánuji dále předat svému tymu, jakožto best practice. Workshop bych doporučila především mým Team Leaderum, kteří jsou zahrnuti ve více projektech probíhajících simultánně, aby byli schopni využít metody, které jsem se naučila já.
Adéla LízalováFinance Systems Project Manager, Currys CoE

Co má nesmírný vliv na zavádění změn, výkonnost a angažovanost lidí?

KVALITNÍ OBSAH Z OBLASTI ROZVOJE LIDÍ A ORGANIZACÍ, KTERÝ VÁM DÁ ARGUMENTY A UKÁŽE CESTU, ŽE TO JDE I JINAK A LÉPE

newsletter