Efektivní rozvoj

organizací

Vaše cesta k synergii efektivních procesů, zdravé firemní kultury a správných rozhodnutí. Produktivita, spolupráce, angažovanost, udržitelnost.

Co má nesmírný vliv na zavádění změn, výkonnost a angažovanost lidí?

Vše kolem vás se vyvíjí a proměňuje tak rychle, jako nikdy dřív. Pružnost, spolupráce, nízké náklady, chytré využití dat a technologií jsou klíčem k úspěchu. Kdo rychle reaguje, vyhrává. FasterFish.

ABY ZMĚNA BYLA RYCHLÁ A UDRŽITELNÁ

soustřeďte se na několik úrovní současně

CÍLE A VIZE

co je skutečným smyslem a přidanou hodnotou vaší organizace, jak tento smysl naplníte a co pro to musíte udělat?

DOVEDNOSTI

myšlenky, znalosti a nástroje lidem předkládejte tak, že je přijmou za své a chtějí je sami používat

SPOLUPRÁCE

vždy zlepšujte schopnost spolupráce, která přímo souvisí s úspěchem změn, ukazujte cesty k synergii, rozvíjejte leadership

KULTURA

podporujte zdravou firemní kulturu a odstraňujte emocionální plýtvání

TVOŘIVOST

vyvádějte lidi ze stereotypů, zpochybňujte status quo, podporujte inovace a motivaci měnit věci k lepšímu

UDRŽITELNOST

přinášejte nejen krátkodobé výsledky, ale i skutečnou změnu s dlouhodobým dopadem

ROZVOJ PŘES KURZY

online

Co kdyby existoval osvědčený způsob, jak dovést lidi k vyšším výkonům, aniž by to vyžadovalo neustálý dohled?

Vektoring Akademie

Jak se svým týmem dosáhnout víc ...

Service Process Efficiency

Jak a proč zeštíhlovat procesy, když máme RPA a další vymoženosti? ...

Business Intelligence pro smrtelníky

Co vlastně BI umí a jak mi může pomoci? ...

ZÁŽITEK SKRZ VEŘEJNÉ

workshopy

Vektoring a týmová spolupráce

NA ŽIVO / VZDÁLENĚ

Spolupráce a komunikace. Žádné šablonovité návody. Vaše cesta. Rozvoj organizace, firemní kultura, vedení týmu.

Service Process Efficiency Expert

NA ŽIVO / VZDÁLENĚ

Procesy pro 3. tisíciletí. Lidé, roboti. Efektivita, pružnost, automatizace. Naživo + online. Projekt, certifikace.

NAŠE

reference

Nevím jak, ale workshop mě dokázal postupně osvobodit od mého běžného pracovního myšlení a posunout uvažování o firmě a týmu o abstrakci výš. Už během workshopu se ve mně budily "aha momementy", kdy jsem věděl co je nutné ve firmě změnit nebo alespoň se o tom pobavit. Důležitost zpětné vazby a angažování týmu do definic cílů se pro mě stala rutinou. Dále jsem pochopil jsem lidí na problémy vedení lidí z jiných odvětví a jiných pracovních pozic. V neposlední řadě jsem určitě získal spoustu osobní zpětné vazby.
Oldřich PospíšilíkVedoucí vývoje, Liquid Design
Jak bych vlastními slovy srovnal trénink Vektoring - týmová spolupráce s tradičním tréninkem? Tradiční trénink často bývá opřen o spoustu prezentací a teorií. V současnosti je spíše trendem nechat účastníky trénink prožít, což znamená více ho vtáhnout do děje. Použít interaktivní prostředky, zapojit účastníka do modelových či skutečných situací, aby byl prožitek intenzivní. Z mého pohledu tento trénink splnil prvky moderního přístupu ke školením.
Ladislav ŠimoníkReferent HR Development, Continental Barum s. r. o.
V zaměstnání jsem se dřív bál mluvit a řešit ožehavé problémy jako například konflikty na pracovišti. Bylo dost věcí, které jsem radši přehlédl. Po školení jsem začal být otevřený. Vyslechl si každý názor. Když nastal konflikt, a to i sebemenší, tak jsem si zainteresované vzal stranou a společně problém řešil. V případě, že se problém týkal všech, svolal jsem poradu a tam se to rozebralo. Kolegové dost brzo pochopili, že můj otevřený a nestranný přístup myslím pro dobro jejich i firmy. Teď už jsem ve fázi, kdy za mnou sami chodí, když si potřebují promluvit, anebo vyslechnout názor. A to byl cíl. Hrubou silou se nic nezmůže. Lidé nechtějí pracovat pod člověkem co po nich hází jen rozkazy. A ve finále je dobré, aby si lidi na věci a řešení přišli sami. Vy to jen z pohledu vedoucího řídíte.
Milan JarošTiskař a předák, TG Tisk s.r.o
Při tréninku Vektoring se zaměřením na leadership - týmovou spolupráci jsem si uvědomila, jak moc důležitá je angažovanost, týmová spolupráce, jak dobře se mi v ni pracuje a jak moc nás všechny posouvá. Všem, kteří by chtěli získat podobnou zkušenost a využít ji při budování firemní kultury, vřele doporučuji. Školení mělo zcela odlišný koncept, než to, na které jsem byla doposud zvyklá. Jednalo se o velmi aktivní trénink, při kterém jsem měla příležitost hlouběji nahlédnout do svého stylu chování a přístupu k odpovědnosti za společnou práci. V případě Vektoringu neočekávajte, že si odpočinete. Nejde o školení, ale trénink, který vás vtáhne do hry od samého začátku a pocity, zážitky ve vás zůstávají.
Radana KostovčíkováHR Generalist, IG Watteeuw ČR v Brně

Co má nesmírný vliv na zavádění změn, výkonnost a angažovanost lidí?

KVALITNÍ OBSAH Z OBLASTI ROZVOJE LIDÍ A ORGANIZACÍ, KTERÝ VÁM DÁ ARGUMENTY A UKÁŽE CESTU, ŽE TO JDE I JINAK A LÉPE

newsletter