Všeobecné obchodní podmínky

Děkujeme, že nám důvěřujete.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti FasterFish a jejích Zákazníků.

Zákazníkem se pro účely těchto Podmínek rozumí jakákoli fyzická či právnická osoba, která využívá služby či produkty FasterFish.

FasterFish označuje společnost FasterFish s.r.o., IČ: 09021761, DIČ: CZ09021761 se sídlem Králova 279/9, Žabovřesky, 616 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 116732.

  • Zákazník objednává služby či produkty FasterFish prostřednictvím emailu či registračních formulářů. Odesláním objednávky Zákazník potvrzuje správnost identifikačních údajů a zaškrtnutím příslušné volby uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů (viz Ochrana osobních údajů).
  • Objednávka se stává závaznou v okamžiku jejího potvrzení ze strany FasterFish.
  • Ceny jsou uváděny bez DPH a odpovídají buď písemné nabídce, nebo informacím zveřejněným na webu. FasterFish má právo poskytnout Zákazníkovi slevu z ceny dodávané služby či produktu.
  • Cena služby je uhrazena Zákazníkem na základě vystavené faktury, v případě veřejných akcí může být vystavena faktura zálohově před začátkem akce. V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen úhradu odeslat na bankovní účet 2301781444/2010 a uvést správný variabilní symbol.
  • Nemůže-li Zákazník (příp. příslušný zaměstnanec Zákazníka) využít zaplacenou službu či se zúčastnit veřejné akce, má právo za sebe poslat náhradu. Po dohodě je možné přesunout plnění na jiný termín.
  • V případě online výukových videí je možné objednávku stornovat e-mailem do 60 dnů od datumu objednání služby. Zakázka bude stornována, budou odebrány přístupové údaje do členské sekce a peníze vráceny zákazníkovi v plné výši.
  • Při zásahu vyšší moci či při nízkém počtu zájemců si FasterFish vyhrazuje právo veřejnou akci zrušit či přesunout. Termín může organizátor přesunout na pozdější termín, ne však více jak o 2 roky od původního termínu konání. V případě zrušení bude úhrada vrácena v plné výši.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů nás kontaktujte na adrese: info@fasterfish.cz.

Účinnost

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 6.3.2020.