Vzdělávání s dopadem

Naše školení vám přizpůsobujeme na míru. Vyberte si téma a ozvěte se - rádi vám vyjdeme vstříc.

KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE

Schopnost efektivní komunikace a spolupráce patří mezi největší přínosy člověka pro skupinu. Největší vliv na úspěšný rozvoj komunikačních dovedností a spolupráce má postoj člověka.

Příklady školení:

 • Komunikační dovednosti
 • Asertivita a sebeprosazení
 • Umění zdravé diskuze a kompetence ke spolupráci
 • Síla otázky a koučovací přístup v komunikaci
 • Efektivní rozhovory, manipulace a obrana

MANAGEMENT A LEADERSHIP

Jak zvýšit výkonnost manažerů? Schopnost vést ostatní patří mezi nejvyšší úrovně emoční inteligence. Proto vyžaduje velmi specifický a přesně zacílený způsob rozvoje.

Příklady školení:

 • Synergický leadership
 • Principy leadershipu pro juniorní manažery
 • Systémový přístup pro manažery
 • Argumentace, vyjednávání a efektivní komunikace
 • Vedení týmu
 • Stres a time management

OBCHODNÍ A PRODEJNÍ DOVEDNOSTI

Standardní školení obchodníků a rady z příruček již dávno nestačí. Dynamický trh klade vysoké nároky na obchodníky i schopnosti jejich trenérů.

Příklady školení:

 • Prodejní rozhovor pro experty
 • Začátečníci a mírně pokročilí
 • Tréninky pro pokročilé obchodníky
 • Speciální obchodní styly
 • Oborové speciality: Telemarketing, Bankovnictví a pojišťovnictví, IT, telekomunikace a technici, Hotelnictví, lázeňství a cestovní ruch

KREATIVITA A INOVACE

Kreativní přístup k řešení problémů či otevřenost k inovacím nabývají v dnešním světě na významu víc a víc. Historicky to byla oblast čekání na polibek Múzy. I zde však jsme schopni systematického přístupu, který se lze naučit.

Příklady školení:

 • Přeformulování jako zdroj kreativity (princip ideality, vnořené rozpory, zamlčená hodnota, všehoschopní trpaslíci)
 • TRIZ: Nová úroveň Define a Ideate v rámci Design thinking
 • TRIZ: Nekompromisní inovace
 • Kreativní proces: Jak ve správný čas správně myslet

LEAN A EFEKTIVITA

Filozofie lean se díky zvyšování hodnoty pro zákazníka při snižování nákladů šíří jako lavina napříč obory od administrativy k IT. Současně se však objevuje snaha nasazovat napříč obory i "výrobní" metody, což je však spíš ke škodě. Objevte s námi efektivitu lean myšlení ve vašem oboru!

Příklady školení:

 • Lean principy pro služby a administrativu
 • Lean services practitioner
 • Snižování komplexity v organizaci
 • Optimalizace procesů vůči hodnotě pro zákazníka a dostupným zdrojům (kompetence, systémy, RPA...)

PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI

Prezentace je těžké téma. Herecká, manažerská kariéra nebo psychologické vzdělání nezaručí kvalitní výsledek. Platí spíše opak. Podle našich zkušeností se v tomto oboru lidé těžko orientují a snadno získávají nevhodné návyky, které se pak snaží pracně odstranit. Neztrácejte čas a svěřte se do rukou odborníka ihned.

Příklady školení:

 • Prezentační dovednosti
 • Individuální trénink řečníků
 • Struktura úchvatné prezentace: Zacílení, MECE princip, budování důvěry

NECHTE SI OD NÁS NAVRHNOUT ŘEŠENÍ NA MÍRU

NAŠE REFERENCE PRO VZDĚLÁVÁNÍ

lidí ve firmě

Od chvíle, kdy jsem absolvovala Lean workshopy, objevil se mi v hlavě nový hlas, který ke mě promlouvá v mém denním pracovním cyklu a říká mi, co všechno by se dalo dělat jinak. A to docela často, nahlas a zřetelně! Díky Lean workshopu jsem pochopila detailněji celý koncept Lean managementu, co vše obsahuje, jak funguje a jakým způsobem jej aplikovat. Co cením úplně nejvíce a proč byl Lean workshop jedním z nejlepších, které jsem kdy absolvovala, je stoprocentně fakt, že celé školení probíhá prakticky - s využitím modelových situací, interaktivně a zábavně. Celý prožitek je stavěn na týmové spolupráci a opravdu si všechny teorie, metody a Lean nástroje prožijete. Díky tomu mám pocit, že ve mě workshop něco zanechal, naučil a otevřel mi ve způsobu mého přemýšlení další šuplík, který snad budu postupně plnit a povede mě k zefektivnění mé práce (a nejen mé!). Lean workshop bych doporučila nejen manažerům, či lidem projektově laděným, ale opravdu úplně každému. Proč? Protože kdo by chtěl zbytečně plýtvat!
Alexandra PoláškováProject Lead, Currys CoE, s.r.o.
Prínos workshopu vidím jednoznačne v tom, že mi poskytol iný uhol pohľadu na vylepšenie mojej práce. Viem, že sme vo väčšine prípadov riešili, ako eliminovať „waste“ z nášho kažodenného života a po tomto workshope som si uvedomila, že to nie je vždy o ušetrení času, ale hlavne o vylepšení kvality práce, ktorá nám napokon umožňuje zrýchliť procesy a následne vieme ušetriť čas na rôznych procesoch. Toto som začala aplikovať v každom prípade, keď sme s teamom začali uvažovať o nejakých vylepšovákoch, takže je to na jednu stranu prínos a aj hlavná zmena v mojom myslení, za čo som veľmi vďačná. Workshop by som doporučila každému človeku, pretože lean thinking uplatňujem aj pri domácich prácach 😊 Ale seriózne, doporučujem ho každému človeku, ktorý sa chce v živote pohnúť lepším smerom a kto má nastavené myslenie kontinuálny vývoj a je ochotný prijať zmeny na každodennom poriadku.
Veronika GulyasRebate & Commissions Team Leader, Currys CoE, s.r.o.
Absolvovala jsem dva workshopy zaměřené na Lean od společnosti Fasterfish, což mi přineslo především schopnost hodnotit procesy z jiné perspektivy. Tím je myšleno hlavně: pokud možno, zmapovat E2E proces a zjistit, kde je přidaná hodnota zaměřit se na analýzu všech transferu / handoveru a zjistit, jestli jsou potřebné a relevantní nebo pouze dílo zajetých kolejí a mindsetu ''this is how things have been always done'' kolik času nám zabírá multitasking - aneb přeskakuju z jedné věci na druhou Po školení jsem se zaměřila primárně na eliminaci ''plýtvání'' u sebe, kterou plánuji dále předat svému tymu, jakožto best practice. Workshop bych doporučila především mým Team Leaderum, kteří jsou zahrnuti ve více projektech probíhajících simultánně, aby byli schopni využít metody, které jsem se naučila já.
Adéla LízalováFinance Systems Project Manager, Currys CoE
Díky workshopu jsem lépe porozuměl smyslu a fungování LEAN metody a jejích nástrojů – především díky ideální kombinaci teorie a praxe, kdy se většina času soustředila na praktická cvičení v týmech a teorie ji pouze na začátku či v závěru doplňovala. Kurz byl poměrně intenzivní a vnímám pozitivně přímou návaznost obou úrovní (practitioner/expert), díky čemuž je o to snazší dávat si věci do souvislostí i při analýze reálných procesů v naší práci. Workshop bych doporučil všem, kteří si myslí, že zefektivnit jejich procesy již více nelze. Budete (mile) překvapeni!
Filip HastíkLogistics Support Team Leader, Currys CoE