LEARNING 🠖COACHING 🠖VEKTORING

úspěšná změna

Úsilí každého člověka ve firmě si můžeme představit jako vektor mající určitou velikost a směr. Vystihuje, jak člověk přispívá k plnění cílů. Ze setrvačnosti se dá i s rozladěnými vektory nějak fungovat a plnit nutné minimum. Ale vyčerpává to. Brzdí rozvoj. Blokuje změny.

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ PŘEDSTAVUJE METODIKA VEKTORING. UMOŽŇUJE LIDEM VE FIRMĚ:

  • Ladit úsilí společným směrem pro dosažení synergie, a díky tomu zvyšovat nejen výkon, ale i angažovanost.
  • Zlepšovat svoje kompetence unikátním způsobem moderního učení.
  • Využívat vytvořenou výslednou sílu k úspěšným změnám.

CO JSOU ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI PŘÍSTUPU PODLE METODIKY VEKTORING?

  • Řeší to, co skutečně potřebujete, protože ho spouštíte kolem svého specifického tématu, které je pro vás právě aktuální.
  • Přináší nový udržitelný směr, protože pracujete s postoji, pravidly, zvyky či firemní kulturou, což přináší dlouhodobý efekt.
  • Umocní celkový dopad, protože se nevyčerpáváte přetlačováním s dynamikou svojí firmy, ale naopak ji využíváte ve svůj prospěch.

PRO VEKTORING TYPICKÁ 

témata

Synergická kultura, autentický hodnotový leadership, agilní přístup, lepší rozhodování, spolupráce mezi lidmi, vztahy mezi týmy.
Snižování nákladů, redukce plýtvání, zrychlení procesů, lean transformace, orientace na zákazníka, pružnost.
Formulace a vykonávání strategie, měření výkonnosti, dělba rolí, nastavení procesů a odpovědností, hybridní way of working.

METODIKA VEKTORING OBSAHUJE TYTO

elementy řešení

KONVERGENČNÍ WORKSHOPY

Konvergenční workshopy ladí chápání a budoucí úsilí vašeho týmu společným směrem vzhledem k vašemu tématu. Synergogické pojetí přináší správně nastavený kontext a otevřené prostředí, takže lidé mohou vystoupit ze svých zaběhaných schémat a svobodně upravovat své postoje.

Vektory úsilí jednotlivých lidí tak začnou působit v souladu. Tím ve firemní dynamice vytváří silný impuls ke změně a touha aktivně se podílet na dalších krocích.

20 % learning + 20 % coaching + 60 % vektoring

KOMPETENČNÍ WORKSHOPY

Kompetenční workshopy díky synergogické metodě rozvíjí nejen dovednosti a znalosti, ale i postoje související s vaším tématem. Práce na všech třech oblastech dává účastníkům kompetenci dosáhnout změn viditelných v praxi.

Úsilí lidí má mnohem větší dopad a vynaložená energie je využita efektivněji. Do firmy se tak dostávají nové zdroje.

60 % learning + 20 % coaching + 20 % vektoring

KONSTRUKTIVNÍ WORKSHOPY

Konstruktivní workshopy přináší pokrok a společná vítězství v rámci vašeho tématu. Překonávají se překážky, nachází se nové cesty a budují se nová řešení, která má tým chuť a sílu vykonat, protože jsou jeho.

Sladěná firemní dynamika se správnými kompetencemi otevírá týmu dveře ke skutečně konstruktivnímu dialogu. Ten vede nejen k synergickým řešením, nýbrž i k prohlubování osobní odpovědnosti a angažovanosti.

30 % coaching + 70 % vektoring

COACHING & MENTORING

Coaching a mentoring umožňují nad zvoleným tématem nastartovat rozvoj užitečným směrem. Pomáhají včas reagovat na záludnosti, které se na vaší cestě objeví ať už uvnitř firmy, nebo jako nečekaný zásah zvenčí.

20 % learning + 80 % coaching