Čím leadership zvyšuje hodnotu firmy?

Neustálé zdůrazňování potřeby lídrovství a nekonečná řada nabízených školení a tréninků leadershipu ve firmách nastolilo otázku nakolik se něco takového lze naučit?

Mluví se o potřebě charismatu a dokládá se to příklady výjimečných osobností typu Steve Jobs.

JE LÍDROVSTVÍ DAREM PRO

vyvolené?

Není. Bývalá CEO Hewlett Packard Carla Fiorina k tomu ve své knize Těžká volba z roku 2006 dodává:

Lídři se nerodí, ale lídry se lidé stávají. Vůdcovství nevzniká najednou, je možné se mu naučit a rozvíjet ho v sobě...

Jsem hluboce přesvědčena o tom, že v jakékoliv situaci je nejlepší říkat pravdu, nehledě na následky.“

KDO JE LÍDR?

Každý lídr je originál.

Nedá se říci, jestli lídr musí být charizmatický nebo nenápadný, vizionář nebo odborník, introvert nebo extrovert apod. Jednotný vzorec neexistuje.

Podstatné ale je, že lidé chtějí lidské lídry, kteří jsou spolehliví, důvěryhodní, jdou příkladem a uplatňují stejná měřítka na sebe i podřízené.

 OSOBNÍ HODNOTY, VYZRÁLOST A

seberozvoj

Lídrovství si nelze naplánovat jako jeden z mnoha cílů a ten si splnit.

Skutečným lídrem je ten, koho lidé začnou následovat, protože jde příkladem svými činy.

Jeho hierarchické postavení v organizaci nehraje roli. Lídrovství vypadá jinak u administrativního pracovníka, jinak u mistra směny ve výrobě a zase jinak v případě generálního ředitele koncernu, ale jedno má každé lídrovství společné – nekonečnou práci na sobě samém.

Je především věcí osobních hodnot a vyzrálosti osobnosti. Zrajeme, dokud se řídíme zdravými hodnotami. Ustrneme v rozvoji, když se sobecky staráme jen o svůj prospěch.

SLADIT LIDI OKOLO

společného cíle

Zásadním úkolem lídra je nasměrovat pozornost tam, kde je jí třeba.

  • Nestačí pouze soustředění jediného člověka, jde o pozornost a energii všech členů organizace.
  • Vedení lidí závisí na efektivním upoutání a usměrnění kolektivní pozornosti.
  • Nejschopnější lídři jsou schopni vnímat celý firemní systém a ví, co ignorovat a na čem naopak záleží.

Ve zdravě řízeném týmu využívá lídr svůj vliv k uvolnění zdrojů a využití všeho, co lidé mohou nabídnout. Připomíná jazzového sólistu, který sice improvizuje, ale udává tón vždy tak, aby tím podpořil co nejlepší souzvuk celého orchestru.

Členy týmu to motivuje, cítí se být užiteční a mají zájem na dosahování výsledků. Takový přístup je povzbuzuje, aby přispívali nápady a třeba i oponovali jeho návrhům bez obav z odmítnutí. Otevřený postoj rozproudí aktivitu členů týmu a vzniká transparentní prostředí bez postranních pletich. Ve většině případů se lidé rádi angažují, pokud mají možnost uplatnit své schopnosti. Z dlouhodobého hlediska je toto zásadním měřítkem pro jejich uspokojení z práce a ztotožnění s posláním firmy, ve které pracují.

JAK ROZVÍJET

leadership?

Předpokladem lídrovství je rozvinutá schopnost sebereflexe. Ne nadarmo už v antice zdobil vchod do Delfské věštírny v Řecku výrok „poznej sám sebe“.

Zkušenosti ukazují, že ke schopnosti vést druhé lidi se musí každý dopracovat sám prostřednictvím uvědomění si sebe sama, což je původní význam slova „sebevědomí“.

Když člověk rozumí sám sobě, akceptuje své slabé a silné stránky, své hodnoty, přání a obavy, pak se dokáže nezaujatě dívat i na ostatní. Vnímá své okolí se stejným porozuměním.
Na druhé straně, pokud k sobě není upřímný a má o sobě iluze, bude se nejspíš stejně zkresleně dívat na svět okolo sebe.

První krok k porozumění druhým tedy vede skrze porozumění sobě samotnému.

JAK MŮŽEME

pomoci?

KOUČOVÁCÍ PŘÍSTUP PRO FIREMNÍ PRAXI

4MĚSÍČNÍ VÝCVIK

Výcvikový program koučovacího přístupu vás připraví odhalovat neviděná řešení obtížných situací. Akcelerujete hluboký rozvoj svého leadershipu a zvýšíte dopad svého působení na organizaci.

INDIVIDUÁLNÍ KOUČOVÁNÍ

KOUČINK & MENTORING

Koučink a mentoring doprovázející lídry a přinášející hluboký rozvoj.

NECHTE SI OD NÁS NAVRHNOUT ŘEŠENÍ NA MÍRU

CO ŘÍKAJÍ KLIENTI O NAŠEM ROZVOJI

leadership

V zaměstnání jsem se dřív bál mluvit a řešit ožehavé problémy jako například konflikty na pracovišti. Bylo dost věcí, které jsem radši přehlédl. Po školení jsem začal být otevřený. Vyslechl si každý názor. Když nastal konflikt, a to i sebemenší, tak jsem si zainteresované vzal stranou a společně problém řešil. V případě, že se problém týkal všech, svolal jsem poradu a tam se to rozebralo. Kolegové dost brzo pochopili, že můj otevřený a nestranný přístup myslím pro dobro jejich i firmy. Teď už jsem ve fázi, kdy za mnou sami chodí, když si potřebují promluvit, anebo vyslechnout názor. A to byl cíl. Hrubou silou se nic nezmůže. Lidé nechtějí pracovat pod člověkem co po nich hází jen rozkazy. A ve finále je dobré, aby si lidi na věci a řešení přišli sami. Vy to jen z pohledu vedoucího řídíte.
Milan JarošTiskař a předák, TG Tisk s.r.o