Co přinese strategie?

Máte pocit, jako by vám ve firmě chyběl společný směr?

Operativa nějak funguje, ale jakmile se objeví něco důležitého, management těžko hledá společnou řeč.

Spouštíte každoročně řadu „strategických“ iniciativ, které vás stojí spoustu úsilí, ale firma jako celek přešlapuje na místě?

SPOLEČNÝ

směr

Tvorba ucelené strategické vize a její naplňování je jedna ze základních rolí vedení firmy. Najdeme řadu knih, které shrnují úspěšné praktiky z různých oborů a firem.

Na dvou vlastnostech dobře uchopené strategie však panuje shoda:

Jednak vytváří společný pevný základ, který firmě umožňuje agilně a flexibilně reagovat na změny, kterým firma čelí z trhu i zevnitř.
A jednak obsahuje proaktivní kroky, díky kterým firma zlepšuje do budoucna svoji pozici na trhu a zvyšuje svoji hodnotu. Ať jde o zavedení nové metody či technologie, nebo zásadní inovaci procesu, produktu či služby.

A TAK

plánujme!

Firmy tráví formulací strategie celé dny, zakončené pocitem uspokojení z vykonané práce. Není však už tak časté vidět strategii přeměněnou v opravdový pokrok.

Příčiny bývají dvě:

  • 1
    Vytvořená strategie není ve skutečnosti strategií firmy, která by ji mohla někam posunout. Je to soupis přání jednotlivých manažerů, který vznikl jako kompromis poslepovaný z předem vymyšlených nesouvisejících nápadů. I když se z nich část uskuteční, pokrok pro firmu bývá zanedbatelný.
  • 2
    Vytvořená strategie existuje jen na papíře. Aktivní naplňování strategie totiž znamená změnu, která nějakým způsobem zasahuje do zavedených zvyků a pravidel. Je zábavné mluvit o tom, jaké by věci měly být, ale skutečně to změnit, to je řádově obtížnější.

SMYSL A

akce

Klíčem úspěchu strategie je její srozumitelnost. Přímá linka od obecného dlouhodobého rámce vize-mise-hodnoty přes jasně související střednědobé strategické iniciativy až po zcela konkrétní taktické kroky na další kvartál.

Tato linka ukazuje lidem smysl a logické návaznosti všech činností. Zároveň funguje jako předem známé kritérium umožňující konstruktivní diskuzi. Výsledek je tak skutečná shoda, kterou všichni podporují a cítí tolik potřebný závazek k jejímu naplnění.

JAK VÁS MŮŽEME

doprovázet?

Ukázka elementů vektoring metodiky zaměřených na strategii firmy:

MISE, VIZE, HODNOTY

KONVERGENČNÍ WORKSHOP

Formulace strategických iniciativ vedoucích ke zlepšení pozice společnosti na trhu. Rozpracování do konkrétních taktických kroků zajišťujících reálný pokrok.

KVARTÁL IMPULS

KONSTRUKTIVNÍ WORKSHOP

Retrospektiva, reflexe. Reakce na nové informace a překážky, adaptace strategie.

EXECUTIVE COACHING

COACHING & MENTORING

Koučink a mentoring manažerů a lídrů při naplňování strategie.

NECHTE SI OD NÁS NAVRHNOUT ŘEŠENÍ NA MÍRU

S KÝM JSME SPOLUPRACOVALI NA ROZVOJI

firemní strategie?

Přínos workshopu vidím převážně ve sjednocení dlouhodobých očekávání a priorit, vytvoření podhoubí pro rozhodování na úrovni managementu a jasnou vizualizaci dlouhodobého směřování. Toto je extrémně důležité pro následnou pravidelnou komunikaci napříč závodem a budování tak důvěry mezi zaměstnanci Doporučil bych workshop manažerům a vedení společností, kteří potřebují sjednotit myšlenky v rámci dlouhodobého (strategického) plánování, dosáhnout společné představy budoucího stavu firmy, závodu, výroby atd.
Jan VečeřaGeneral Manager, Edwards s.r.o.
S Tomášem jsme navázali spolupráci při aktualizaci vize, mise a strategie našeho výrobního závodu. Tomáš nás provedl dvoudenním workshopem, který měl jasnou strukturu, aktivity se logicky vrstvily a vedly nás k cíli. Tomáš nám svým přístupem jednoznačně pomohl nejen definovat výše zmiňované, ale převedším zajistit zapojení a přijetí všech vlastníků, kteří nyní budou změny realizovat. Rozhodně mohu doporučit využít služeb Tomáše jako externího facilitátora všem, kteří vedou workshopy tohoto typu, a zároveň se mají podílet na tvorbě výstupu.
Jiří WaszekBPI Program Manager, Edwards s.r.o.