Jak může lean snižovat náklady a zvyšovat hodnotu?

Zdá se vám, že žijete v hromadě různých vzájemně provázaných procesů, projektů a úkolů?

Rozhodování je náročné a nejednoznačné, procesy zpomalují a ztrácí pružnost, množí se chyby, prioritizace je zmatená, drahocenný čas na poradách je tráven řešením výjimek a pohyb vpřed je pomalý?

ŠTÍHLÁ CESTA

ven

Uznávaná filozofie lean, neboli zeštíhlení procesů, snižování nákladů, růst efektivity, což jde ruku v ruce s vyšší angažovaností lidí a silnou prozákaznickou orientací.

Její myšlenky jsou přítomny v řadě úspěšných společností napříč odvětvími, ať jde o Toyotu, McDonald’s, Ryanair či třeba Uber.

CO JE LEAN?

Lean je způsob přemýšlení, který umožňuje určit hodnotu, kterou zákazníkům dodáváme, chytře uspořádat hodnotu tvořící činnosti, vykonávat tyto činnosti bez přerušování kdykoliv je to třeba, a provádět je čím dál efektivněji.

BÝT LEAN

raz dva!

Vypadá to lákavě, ale často to skončí jen u nástěnek a prezentací.

Lean nabízí mnoho specifických metod a nástrojů, které fungují v mnoha společnostech. Není proto divu, že implementace těchto technik je to první, o co se většina firem snaží.

Výsledky se však dostaví jen zřídka, nebo stojí obrovské úsilí. Lidé totiž začnou vnímat lean jen jako dočasnou povinnost bez dlouhodobějšího významu. Snadno se pak uchylují k formalismu, který místo přidané hodnoty pouze vyčerpává zdroje společnosti.

JAK LEAN DOSTAT DO

firemní DNA?

Úspěch lean nespočívá v metodách a nástrojích.

Jsou sice důležité, ale stále jen druhotné. Primárním krokem je myšlení a kultura v souladu s filozofií lean a opuštění neproduktivních vzorců a postojů. Nejen u řadových zaměstnanců, ale především u vedení.

Opravdový lean začíná sladěním na úrovni top managementu. Přijetím lean filozofie a jejím provázáním s tím, co je pro firmu skutečně důležité.
Nekompromisní rozlišování přidané hodnoty od plýtvání a ochota s tím něco dělat probudí v ostatních otevřenost k novému.
Prvních pár malých úspěchů strhne lavinu, kterou následnou vytrvalostí, rozvojem leaderů a tréninkem kompetencí můžete udržet v chodu.

Získáte tak skutečně neustále se zlepšující firmu s angažovanými lidmi, kteří inovují, zvyšují efektivitu a nebojí se převzít odpovědnost. Lean firmu.

JAK VÁS MŮŽEME

doprovázet?

Ukázka elementů vektoring metodiky zaměřených na rozvoj leanu ve firmě:

LEAN MYŠLENÍ PRO LÍDRY

KONVERGENČNÍ WORKSHOP

Chápání lean principů, lean v procesech, organizaci a rozhodování, lean vize propojená s cíli společnosti.

ZLEPŠENÍ PROCESU

KONSTRUKTIVNÍ WORKSHOP

Konkrétní proces, zapojený tým, měření z procesu, práce s fakty, angažovanost, skutečná změna na konci.

LEAN SERVICE PRACTITIONER

KOMPETENČNÍ WORKSHOP

Schopnost vést zlepšovací iniciativy s hmatatelnými přínosy, co je hodnota, plýtvání dle TRUE WORMS, value stream mapping.

LEAN KOUČINK

KOUČINK & MENTORING

Koučink a mentoring manažerů a lídrů při uvádění lean myšlenek do praxe.

NECHTE SI OD NÁS NAVRHNOUT ŘEŠENÍ NA MÍRU

NAŠE REFERENCE PRO ROZVOJ

lean ve firmě

Od chvíle, kdy jsem absolvovala Lean workshopy, objevil se mi v hlavě nový hlas, který ke mě promlouvá v mém denním pracovním cyklu a říká mi, co všechno by se dalo dělat jinak. A to docela často, nahlas a zřetelně! Díky Lean workshopu jsem pochopila detailněji celý koncept Lean managementu, co vše obsahuje, jak funguje a jakým způsobem jej aplikovat. Co cením úplně nejvíce a proč byl Lean workshop jedním z nejlepších, které jsem kdy absolvovala, je stoprocentně fakt, že celé školení probíhá prakticky - s využitím modelových situací, interaktivně a zábavně. Celý prožitek je stavěn na týmové spolupráci a opravdu si všechny teorie, metody a Lean nástroje prožijete. Díky tomu mám pocit, že ve mě workshop něco zanechal, naučil a otevřel mi ve způsobu mého přemýšlení další šuplík, který snad budu postupně plnit a povede mě k zefektivnění mé práce (a nejen mé!). Lean workshop bych doporučila nejen manažerům, či lidem projektově laděným, ale opravdu úplně každému. Proč? Protože kdo by chtěl zbytečně plýtvat!
Alexandra PoláškováProject Lead, Currys CoE, s.r.o.
Prínos workshopu vidím jednoznačne v tom, že mi poskytol iný uhol pohľadu na vylepšenie mojej práce. Viem, že sme vo väčšine prípadov riešili, ako eliminovať „waste“ z nášho kažodenného života a po tomto workshope som si uvedomila, že to nie je vždy o ušetrení času, ale hlavne o vylepšení kvality práce, ktorá nám napokon umožňuje zrýchliť procesy a následne vieme ušetriť čas na rôznych procesoch. Toto som začala aplikovať v každom prípade, keď sme s teamom začali uvažovať o nejakých vylepšovákoch, takže je to na jednu stranu prínos a aj hlavná zmena v mojom myslení, za čo som veľmi vďačná. Workshop by som doporučila každému človeku, pretože lean thinking uplatňujem aj pri domácich prácach 😊 Ale seriózne, doporučujem ho každému človeku, ktorý sa chce v živote pohnúť lepším smerom a kto má nastavené myslenie kontinuálny vývoj a je ochotný prijať zmeny na každodennom poriadku.
Veronika GulyasRebate & Commissions Team Leader, Currys CoE, s.r.o.
Absolvovala jsem dva workshopy zaměřené na Lean od společnosti Fasterfish, což mi přineslo především schopnost hodnotit procesy z jiné perspektivy. Tím je myšleno hlavně: pokud možno, zmapovat E2E proces a zjistit, kde je přidaná hodnota zaměřit se na analýzu všech transferu / handoveru a zjistit, jestli jsou potřebné a relevantní nebo pouze dílo zajetých kolejí a mindsetu ''this is how things have been always done'' kolik času nám zabírá multitasking - aneb přeskakuju z jedné věci na druhou Po školení jsem se zaměřila primárně na eliminaci ''plýtvání'' u sebe, kterou plánuji dále předat svému tymu, jakožto best practice. Workshop bych doporučila především mým Team Leaderum, kteří jsou zahrnuti ve více projektech probíhajících simultánně, aby byli schopni využít metody, které jsem se naučila já.
Adéla LízalováFinance Systems Project Manager, Currys CoE
Díky workshopu jsem lépe porozuměl smyslu a fungování LEAN metody a jejích nástrojů – především díky ideální kombinaci teorie a praxe, kdy se většina času soustředila na praktická cvičení v týmech a teorie ji pouze na začátku či v závěru doplňovala. Kurz byl poměrně intenzivní a vnímám pozitivně přímou návaznost obou úrovní (practitioner/expert), díky čemuž je o to snazší dávat si věci do souvislostí i při analýze reálných procesů v naší práci. Workshop bych doporučil všem, kteří si myslí, že zefektivnit jejich procesy již více nelze. Budete (mile) překvapeni!
Filip HastíkLogistics Support Team Leader, Currys CoE