Kdy týmová spolupráce posiluje ziskovost?

Už naši předkové věděli, že víc hlav víc ví. Zvykli jsme si, že dohromady toho zvládneme víc a proto se sdružujeme.

Mluvit o týmech a jejich spolupráci se ve firmách stalo samozřejmostí, ale přitom dochází k zásadnímu nedorozumění. Ne každá práce ve skupině je totiž opravdu práce týmová.

V čem je rozdíl? Tam, kde skutečně probíhá týmová spolupráce, totiž dochází k vzniku synergie.

PROČ VLASTNĚ POTŘEBUJEME

synergii?

Na rozdíl od práce ve skupině při spolupráci sladěného týmu zaměřeného na společný cíl ovlivňuje konečný výsledek ještě něco navíc, co dává společné práci doslova křídla.

Je to synergie.

Označuje se tak společné působení více prvků, které je ve výsledku kvalitativně lepší než součet jednotlivých částí. Zažitým vysvětlením synergie je klasická nerovnice 1 + 1 > 2.

CO JE TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE?

Týmová spolupráce znamená jakoukoliv činnost, při níž se různí lidé aktivně podílejí svými schopnostmi na dosažení jednoho cíle.

Přitom není důležité, zda spolu sedí v jedné kanceláři, nebo pracují vzdáleně. Každý člen týmu má co nabídnout, společně komunikují a čelí překážkám, které se objeví. Nebojí se hledání alternativ a přiměřeného experimentování ani poukázání na věci, které mohou způsobit problémy.

Taková atmosféra podporuje loajalitu a motivaci zaměstnanců. Dosažená míra odpovědnosti umožňuje aktivně řešit problémy a pracovat bez obav z neshod. Pokud k tomuto nedochází, můžeme mluvit pouze o práci ve skupině, což je v praxi mnohem častější stav.

SKUPINA NAMÍSTO

týmu

Ve skupině, kde se lidé nemohou nebo nechtějí podílet na společné činnosti, zůstávají jejich zdroje nevyužity.

  • Lidé soustřeďují své úsilí více na plnění svých vlastních úkolů než na přispívání ke společné práci.
  • Necítí se součástí celku, proto nejsou vědomě aktivní ve prospěch všech.
  • Nemohou čerpat energii z podpory kolegů a spotřebovávají zdroje na uhájení své vlastní pozice.

Výsledek představuje pouhý souhrn zdrojů členů skupiny bez další přidané hodnoty.

SPOJENÉ SÍLY

vítězí

Prostředí, kde dochází k synergii, charakterizuje otevřené vyjadřování, nezaujatá argumentace, nadhled a myšlení v souvislostech. Zdánlivě skryté zdroje (ať už lidské, znalostní, technické, časové nebo finanční) se tak stávají dostupnějšími. Dojde k lepšímu využití vstupů a týmové výsledky pak převyšují to, čeho by mohl každý jednotlivec dosáhnout sám: „Přišli jsme společně na něco nového, co předtím nikdo z nás neviděl.“ Naopak pokud se člověk bojí říci „Počkejte, nebavíme se už trochu o něčem jiném?“ nebo „Nesouhlasím s vámi!“, pak jsou i sebehodnotnější zdroje k ničemu.

Synergické týmy se snaží inovovat a překračovat limity vstupních zdrojů:

  • Mají odvahu podstupovat střety, čelit problémům a zkoušet nevyzkoušené.
  • Práce je daleko zajímavější a zábavnější.
  • Lidé se stávají otevřenějšími, motivovanějšími a ohleduplnějšími jeden k druhému.

Tím se posiluje výkon a roztáčí se pozitivní spirála. Namísto prací unavených lidí je cítit energie, zájem a lze změřit dlouhodobě se zlepšující výsledky.

JAK POSILOVAT ZDRAVOU

týmovou spolupráci?

Začíná to uvědoměním členů týmu, že náhodný vznik synergie nestačí, ač se občas může povést.

Výsledkem je, že lidé chtějí formu své spolupráce vědomě zlepšovat a vytvářet příležitosti, aby synergie doprovázela každé jejich konání v dennodenní praxi.

JAK VÁS MŮŽEME

doprovázet?

Ukázka elementů vektoring metodiky zaměřených na rozvoj týmové spolupráce ve firmě:

TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE

KONVERGENČNÍ WORKSHOP

Pochopení principů synergické spolupráce a její zážitek v praxi. Reflektování zdravého a nezdravého chování při spolupráci a nalézání cest pro neustálé zvyšování efektivity výkonu spolupráce.

KOMPETENCE KE SPOLUPRÁCI

KONSTRUKTIVNÍ WORKSHOP

Konkrétní proces tvorby slovního vyjádření společného záměru pro sdílení s celkem společnosti, aktivní zapojení velké skupiny zaměstnanců, vznikne “překlad” záměru do jazyka lidí, kterých se to týká.

TRANSITION COACHING

COACHING & MENTORING

Coaching a mentoring manažerů a lídrů při uvádění zdravé firemní kultury do praxe.

NECHTE SI OD NÁS NAVRHNOUT ŘEŠENÍ NA MÍRU

S KÝM JSME SPOLUPRACOVALI NA ROZVOJI

týmové spolupráce?

Nevím jak, ale workshop mě dokázal postupně osvobodit od mého běžného pracovního myšlení a posunout uvažování o firmě a týmu o úroveň výš. Už během workshopu se ve mně budily "aha momenty", kdy jsem věděl, co je nutné ve firmě změnit nebo alespoň se o tom pobavit. Důležitost zpětné vazby a angažování týmu do definic cílů se pro mě stala rutinou. Dále jsem pochopil problémy vedení lidí z jiných odvětví a jiných pracovních pozic. V neposlední řadě jsem určitě získal spoustu osobní zpětné vazby... I když už něco děláte víceméně správně a intuitivně, workshop vám pomůže zjistit proč, a dělat to lépe a rozvíjet jak tým tak i sám sebe.
Oldřich PospíšilíkVedoucí vývoje, Liquid Design
Tento workshop je něco jiného než kurzy na téma manažerských dovedností. Naučí vás vidět se očima druhých a ukáže vám vaše silné a slabé stránky. Naučí vás uvažovat o svém jednání, které může posunout efektivitu týmu. Odkryjete svou osobnost, možná to i zabolelo, ale získáte o sobě informace, které vám pomohou ve vašem osobním rozvoji i v rozvoji vašeho týmu.
Petra VackováHR manažerka, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
Tradiční trénink často bývá opřen o spoustu prezentací a teorií. V současnosti je spíše trendem nechat účastníky trénink prožít, což znamená více ho vtáhnout do děje. Použít interaktivní prostředky, zapojit účastníka do modelových či skutečných situací, aby byl prožitek intenzivní. Z mého pohledu tento trénink splnil prvky moderního přístupu ke školením. Workshop bych doporučil všem, kteří chtějí (zdůrazňuji chtějí) pochopit, jak sami osobně pracují a ovlivňují věci kolem sebe a chtějí si tak uvědomit, zda je potřeba z jejich strany něco změnit (zapracovat na sobě samém). Dále všem, kteří chtějí pochopit, jak pracují jejich podřízení a kolegové, jaké jsou jejich potřeby.
Ladislav ŠimoníkReferent HR Development, Continental Barum s. r. o.
„Tento kurz mi zásadně pomohl pochopit způsoby chování různých lidí v různých situacích. Odnesl jsem si až překvapivě realistický plán na zlepšení sebe sama.“
Pavel NěmecVýkonný ředitel, Hogg Robinson, s.r.o.
„Synergogická metoda byla pro účastníky zcela nová. Většina z nich se již v minulosti účastnila řady různých kurzů na různá témata, nicméně tento kurz byl zcela odlišný. Z jejich pohledu byla nejvýznamnější intenzita kurzu, míra zapojení účastníků, jejich aktivita. Účastníci oceňují možnost vnímat své vlastní chování, poučit se z toho a příště to zkusit jiným způsobem = mohli vidět různé výsledky týmové práce na základě různých typů chování. Dle vyjádření účastníků: „Pokud by někdo chtěl změnit něčí chování, postoje a způsoby myšlení, tak právě tímto způsobem".
Jitka StrnadováSpecialista vzdělávání, TRW Autoelektronika s.r.o.
... absolvování workshopu Leadership mi otevřelo naprosto úžasný prostor. Získal jsem zásadní informace o sobě a možnostech dalšího osobního rozvoje. Týmové projekty pohltily všechny účastníky. Intenzita kurzu je opravdu nevídaná.
Ing. Vladimír HanákInterim CEO - Alcoma, a.s
Vektoring je koncept, ktrorý nehovorí, „podme jedným smerom“, ale Vysvetluje ako pôsobí celý kontext nato ako sa dopracovat k tomu „ísť jedným smerom“ . Po absolvovaní Workshopov začal manažment viac vnímať dôležitosť formovať prostredie ako Cestu k lepším výsledkom.Samozrejme, že to nie je také jednoduché a okamžité. Vektoring by som doporučil každému, kto chce doviest svoju firmu za horizont. Peniaze vložené do konceptov ako je Vektoring sú dobre investované peniaze. Všetci dobre vieme,že svoje vízie a ciele dosahujem prostredníctvom celej rady rôznych ludí. Od toho ako dokážeme spolupracovať a či sme nastavení jedným smerom závisí budúcnosť našich firiem.
Ing. Ramon HaásRiaditeľ spoločnosti, konateľ, WOLF Slovenská republika s.r.o.
V zaměstnání jsem se dřív bál mluvit a řešit ožehavé problémy jako například konflikty na pracovišti. Bylo dost věcí, které jsem radši přehlédl. Po školení jsem začal být otevřený. Vyslechl si každý názor. Když nastal konflikt, a to i sebemenší, tak jsem si zainteresované vzal stranou a společně problém řešil. V případě, že se problém týkal všech, svolal jsem poradu a tam se to rozebralo. Kolegové dost brzo pochopili, že můj otevřený a nestranný přístup myslím pro dobro jejich i firmy. Teď už jsem ve fázi, kdy za mnou sami chodí, když si potřebují promluvit, anebo vyslechnout názor. A to byl cíl. Hrubou silou se nic nezmůže. Lidé nechtějí pracovat pod člověkem co po nich hází jen rozkazy. A ve finále je dobré, aby si lidi na věci a řešení přišli sami. Vy to jen z pohledu vedoucího řídíte.
Milan JarošTiskař a předák, TG Tisk s.r.o
Jednalo se o velmi aktivní trénink, při kterém jsem měla příležitost hlouběji nahlédnout do svého stylu chování a přístupu k odpovědnosti za společnou práci... neočekávajte, že si odpočinete. nejde o školení, ale trénink, který vás vtáhne do hry od samého začátku a pocity, zážitky ve vás zůstávají.
Radana KostovčíkováHR Generalist, IG Watteeuw ČR v Brně
Zkušenost s programem mi hodně ukázala. Hlavně rozvoj našeho reálného manažerského týmu byl opravdu výborný a měl konkrétní dopad na naši spolupráci. Koncepce je cenná v tom, že ukazuje, co změnit a dává zároveň i návod jak. Přitom ke všemu klade měřitelná kritéria, což v podobných programech nebývá obvyklé
Yvonna KratochvílováHR manažerka, VELUX Česká republika, s.r.o.
Úžasná koncepce, která donutí člověka se nad sebou i svým okolím zamyslet v úplně jiných souvislostech a z jiné perspektivy. Vyvolá v člověku touhu iniciovat změny. Na jejím základě si člověk uvědomí, co je zdravá firemní kultura, nastaví mu zrcadlo a způsobí, že člověk chce v započaté činnosti pokračovat.
Ing. Romana HofmanováČeská společnost pro jakost
Jasný a srozumitelný návod pro poznání sebe sama a ostatních. Srozumitelné pro technicky myslící lidi.
Ing. Lukáš HildVýrobní ředitel, TRW Autoelektronika s.r.o.
Program mi umožnil pochopit, jak zkvalitnit tým, který vedu, a zvýšit jeho efektivitu.
Ing. Jiří BöhmVedoucí divize, Bosch odbytová spol. s r.o.