ladíme tým

Ani nejlepší pila kmen neuřeže, pokud taháte do různých směrů. Zvyšte svou efektivitu spolupráce a angažovanosti, a to pomocí budování kvalitních vztahůmaximalizace dostupných zdrojů. Odhalte neomezenou sílu koncepce Vektoring. Vstupte do světa, který vám svou opravdovostí a inspirativností učaruje.

S čím vám pomůžeme?

 • Chcete zjistit, jak lze začít napínat úsilí celé společnosti jedním směrem? Změřte si svou schopnost spolupráce a najděte cestu k vyšším výkonům při kvalitnějších vztazích.
 • Potřebujete firemní kulturu a hodnotový leadership dostat ze směrnic do života? Využijte propracovanou koncepci Vektoring a dojděte k reálným změnám.
 • Máte pocit, že by vaše Agile organizace mohla fungovat ještě lépe? Ukažte prakticky svým lidem, jak otevřeností a kvalitnější reflexí mohou dosáhnout víc a rychleji.
 • Lámete si hlavu, jak zbořit zdi a obnovit spolupráci mezi týmy či celými odděleními? Zbavte se skrytého napětí a nevyřčených křivd.

A to autenticky a se skutečnými výsledky.

Můžete mít stejný obor, stejné procesy, organizaci i technologie, ale vztahy a kultura budou vždy jedinečné. Udělejte z nich svou konkurenční výhodu.

Objevte cestu, která vede k udržitelnému zlepšenírychlému rozvoji celé organizace.

Zlepšete komunikaci a spolupráci pomocí Vektoringu

Co kdyby existoval osvědčený způsob, jak dovést lidi k vyšším výkonům, aniž by to vyžadovalo neustálý dohled?

Vektoring a týmová spolupráce

PREZENČNĚ

Spolupráce a komunikace. Žádné šablonovité návody. Vaše cesta. Rozvoj organizace, firemní kultura, vedení týmu.

 • Chcete najít novou úroveň týmové spolupráce díky vyšší odpovědnosti a angažovanosti? Přijďte na workshop týmové spolupráce a připravte se na něco, co jste doposud nezažili. Workshop je veden moderní synergogickou metodou, jejíž podstata není v předávání „moudrých rad“ a v popředí nestojí obsah aktivit jako je tomu u školení.  Těžiště práce leží v kvalitně navrženém procesu, kterým procházíte tak, aby na konci byl znát měřitelný posun. Oslovujeme osvědčené a stále platné principy mezilidských vztahů. V takto vzniklém prostředí se probouzí lidskost a lidé sami získávají vnitřní motivaci podílet se na rozvíjení sebe sama i své organizace.
 • Potřebujete zlepšit fungování svého týmu, a zbavit se tak mikromanagementu a nutnosti vše kontrolovat? Najděte souhru a dojděte s vaším týmem k synergii.
 • Hledáte cestu k takové firemní kultuře, která vám pomůže pružněji reagovat na změny ve vysoce konkurenčním prostředí byznysu? Odhalte cestu k pochopení zákonitostí rozvoje organizace a umění s ním pracovat. 

Vektoring urychluje rozvoj organizací. Dostává do praxe vědecké poznatky posledních 50 let týkající se vlivu lidského chování na produktivitu práce. Pomáhá tak ke zlepšení kultury firem, aby v nich lidé chtěli pracovat a aktivně přispívat k udržitelnému výkonu. Podstatou není měnit lidi, ani dávat jim univerzální návody, nýbrž s maximálním respektem sladit všechny ve firmě přítomné síly jedním směrem.

Po té, co jsme před lety zažili na vlastní kůži dopady, které tento přístup v praxi může mít, jsme se hrdě stali součástí skupiny Vektoring. Naše tréninky a workshopy působí v tzv. zóně vlivu, tudíž vyvolávají chuť a potřebu měnit věci k lepšímu z vlastního přesvědčení. Vytváříme prostředí, které podněcuje odstranění sebeklamu a osobní rozvoj. Umíme měřit dosažení synergie v týmu, vývoj otevřenosti či firemní kultury. Odezvu týmových workshopů ještě umocníme koučováním a mentoringem. Umožněte svým lidem pracovat v prostředí, které umocňuje jejich výkon, místo aby ho brzdilo!

Budujte zdravou firemní kulturu

Jak efektivně rozvíjet firemní kulturu

ONLINE

Zjistěte a prakticky si vyzkoušejte, jak efektivně a řízeně rozvíjet firemní kulturu. Takovou, díky které společnost může dlouhodobě dosahovat skvělých výkonů.

 • Potřebujete sladit úsilí lidí ve společnosti a vybudovat zdravé pracovní prostředí, které zvýší nejen angažovanost vašich lidí, ale především výkon celé společnosti?

 • Chcete ukotvit firemní hodnoty, kterými chcete žít? Budovat soudržnost a pocit sounáležitosti k vaší společnosti a udržet si co nejdéle své zaměstnance?

 • Chcete zlepšit svou současnou firemní kulturu takovým směrem, aby se mezi lidmi budovaly vynikající vztahy a současně si firma zachovala silnou orientaci na výkon.

Zdravá firemní kultura je taková, která nám umožní dosahovat dlouhodobě skvělých výkonů. Podporuje přirozenou touhu lidí podílet se na společném vítězství – zapojit se, přispět, hledat nejlepší řešení bez ohledu na to, kdo s ním přišel. Spokojenost lidí není primárním cílem, ale přirozeným důsledkem. Skvělé výkony a synergie mezi lidmi se stávají běžným jevem. Vedoucí nepálí svůj čas řešením žabomyších sporů a přesvědčováním lidí, že se má něco udělat. Mohou se soustředit na podstatné věci a odklízet svému týmu překážky z cesty. Zdravá firemní kultura je bez nadsázky silou, o kterou se můžete opřít, a to nejen když se daří, ale zejména v těžších časech.

Zesilte svůj Agile na maximum

Co začít dělat jinak, aby se zvýšila nejen angažovanost, ale výkon lidí v organizaci? Jakých chyb se dopouštíme a kde máme rezervy?
 • Potřebujete sladit úsilí lidí ve společnosti a vybudovat zdravé pracovní prostředí, které zvýší nejen angažovanost vašich lidí, ale především výkon celé společnosti?

 • Chcete ukotvit firemní hodnoty, kterými chcete žít? Budovat soudržnost a pocit sounáležitosti k vaší společnosti a udržet si co nejdéle své zaměstnance?

 • Chcete zlepšit svou současnou firemní kulturu takovým směrem, aby se mezi lidmi budovaly vynikající vztahy a současně si firma zachovala silnou orientaci na výkon.

Zdravá firemní kultura je taková, která nám umožní dosahovat dlouhodobě skvělých výkonů. Podporuje přirozenou touhu lidí podílet se na společném vítězství – zapojit se, přispět, hledat nejlepší řešení bez ohledu na to, kdo s ním přišel. Spokojenost lidí není primárním cílem, ale přirozeným důsledkem. Skvělé výkony a synergie mezi lidmi se stávají běžným jevem. Vedoucí nepálí svůj čas řešením žabomyších sporů a přesvědčováním lidí, že se má něco udělat. Mohou se soustředit na podstatné věci a odklízet svému týmu překážky z cesty. Zdravá firemní kultura je bez nadsázky silou, o kterou se můžete opřít, a to nejen když se daří, ale zejména v těžších časech.

Spravte vztahy mezi týmy

 • Máte pocit, že to mezi týmy ve vaší společnosti bublá, napětí se stupňuje a výsledky se zhoršují? Nečekejte na nejhorší. Vytvořte pro vaše týmy podmínky, aby se mohly vysvobodit ze zajetí nezdravých předsudků a zvyků, a otočit tak kormidlem tím správným směrem.
 • Spolupracují oddělení spíše z povinnosti a důsledně si chrání svůj vlastní píseček? Obnovte na multitýmovém workshopu vzájemnou důvěru, najděte sdílený smysl práce a oživte tak otevřenou spolupráci.

Vztahy mezi týmy jsou ze vztahového hlediska jednou z nejsložitějších oblastí. Do hry vstupuje dynamika mezi jednotlivci i celými skupinami. Navíc zde mohou rezonovat předsudky a klišé, jejichž původ už dnes nikdo ani nezná. Lidé jsou taženi zrádnými konstrukcemi typu "on říkal, že slyšel, že ona si myslí, že já jsem...".

Máme k dispozici na základech Vektoringu postavený, unikátní a vyzkoušený proces, který je navržen právě pro tyto krizové situace. Umožňuje lidem i celým týmům zveřejnit svá stanoviska, názory a obavy. Dochází tak ke vzniku pozitivní energie, která se stane hybnou silou narovnání vztahů a produktivní spolupráce.

HLEDÁTE NĚCO VÍC

na míru?

Sestavíme pro vás řešení a rozvojové programy na míru.

Dejte nám o sobě vědět a rádi se vám ozveme.