Cool leader ve světě změn

JAK ZACHOVAT LEDOVÝ KLID V NEČEKANÝCH SITUACÍCH NEJEN U SEBE, ALE I V CELÉM TÝMU. BIOLOGICKY.

Cílem zážitkového teambuildingového programu je poskytnout vám nástroje zvládání náročných situací, které mohou nastat v reálném byznys prostředí, kdy musíte efektivně komunikovat a sladit tým, který sám pociťuje nejistotu.

PŘÍNOSY TEAMBUILDING

programu

Dvoudenní intenzivní teambuildingový program kombinuje hluboké principy zacházení se změnou v byznys prostředí a přínosy práce s chladem. S pomocí nejnovějších poznatků zvládání stresových situací na samotném biologickém základě se zaměříme na fungování leaderů v situacích vyžadujících adaptaci. Co se naučíte, můžete okamžitě promítnout do situací, které prožíváte. Zapomeňte na strojené hry a uměle aranžované situace. Budeme pracovat v bezpečném prostředí navozujícím biologický stres, který je reálným odrazem stresových situací v průběhu změny.

Naučíte se být za každých okolností stabilním leaderem ve světě změn

 • Zvládání nejistoty: Naučíte se efektivně přizpůsobovat rychle se měnícím podmínkám a zachovat si cool hlavu za každých okolností.

 • Flexibilní rozhodování: Prohloubíte svou kompetenci rozhodovat se i pod tlakem správně.

 • Vedení týmu: Získáte schopnost zachovat si odstup a nadhled při vedení týmu i uprostřed nepohody.

 • Dosahování synergie: Zvládnete sladit úsilí jednotlivců ve svém týmu a směřovat je ke společnému cíli.

A navíc...

 • Pochopíte postoje lidí v situacích vyžadujících adaptaci a jejich užitečnost.

 • Rozvinete svoji schopnost včas reflektovat a zužitkovávat své i týmové reakce na pocity provázející změnu.

 • Seznámíte se s biologickými i psychologickými strategiemi, jak získat nadhled v situacích, kde je snadné ztratit hlavu.

 • Utužíte své zdraví a kondici nejen pro provádění změn, ale i v průběhu běžného života (práce s chladem, dýchání, biologický stressmanagement).

 • Poznáte sílu zdravé týmové práce jako cesty k dosažení synergie.

 • Naučíte se hlavní zásady vedení týmu v prostředí nečekaných změn.

 • Stanete se průkopníky teamhackingu.

 • Díky pochopení principů se budete moci snáze dále seberozvíjet i bez pomoci trenérů.

LIBOR MATTUŠ

libor@libormattus.com

+420 607 789 539

LÍDA KISELOVÁ

lida.kiselova@fasterfish.cz

+420 603 816 520

 • Cílová skupina: tento workshop je pro firmy, které
  • mají týmy, kde lidé spolupracují a chtějí tuto spolupráci zkvalitnit
  • hledají účinné postupy, jak sladit týmy během náročných situací
  • chtějí posunout své týmy na vyšší úroveň, aby častěji dosahovaly synergie
 • Forma: 2 denní zážitkový prezenční workshop, částečně outdoor
 • Termín: dle domluvy
 • Místo: dle domluvy nebo nabízíme penzion Fousek v jižních Čechách (ubytování a stravu hradí účastníci)
 • Cena: na vyžádání

Tento program se odlišuje od běžných teambuildingových her. Místo toho využíváme nejnovější poznatky z biologie a stresového managementu. Během programu se účastníci naučí, jak efektivně řídit stresové situace na biologickém základě a jak tyto dovednosti aplikovat ve vedení a adaptaci v byznys prostředí.

DOMÁCÍ

příprava

Součástí přípravy je přečtení e-booku o principech změn a souvisejících reakcích lidského těla a mysli. E-book obdržíte s dostatečným předstihem.

PODROBNÝ OBSAH

workshopu

 • Příprava: Studium principů změn a souvisejících reakcí lidského organismu

Den 1

 • Diskuze užitečnosti typických postojů vůči tématům souvisejícím se změnami a adaptací
 • "Ledová procházka" jako cesta k pochopení osobního přístupu a reflexi pocitů v situacích vyžadujících adaptaci
 • Výměna zkušeností, pojmenování automatismů probíhajících při nekomfortu
 • Týmové prohloubení chápání principů fungování změn a reakcí lidského organismu
 • Tipy a triky z biohackingu pro stressmanagement, získání nadhledu a upevnění celkové kondice
 • Večerní posezení s diskuzí

Den 2

 • Měření vlivu týmu na zvládání plánovaných změn
 • Rozdíl mezi příslibem podpory a skutečným chováním v praxi
 • Základy teamhackingu: Jak udržet tým funkční a schopný adaptace pod tlakem změn
 • Hledání příležitostí pro zlepšení v každodenní praxi
 • Shrnutí hlavních poznatků a uzavření workshopu
Skupinová dynamika + Biohacking = Inovativní metoda rozvoje osobních a profesních kompetencí pro leadership sestavená naším týmem:

Libor Mattuš ukazuje týmům cestu k zdravému a výkon podporujícímu životnímu stylu v moderní době. Pracoval s řadou firem a korporátů a mezinárodně uznávaných atletů.

Lída Kiselová se přes 15 let zabývá změnami ve firmách. Využívá facilitaci, coaching i mentoring. Stála u zrodu Vektoring konference, BeExcellent a Lean Summit CzechoSlovakia.

Tomáš Kisela provádí firmy změnami a hlubokým rozvojem. Zabývá se skupinovou dynamikou, leadershipem, efektivitou a aplikovanou matematikou.

UŠIJEME VÁM PROGRAM NA

míru

Neváhejte se nám ozvat se svými požadavky a potřebami. Máme bohaté zkušenosti s rozvojem týmů a jejich týmové kultury, která přináší nejen kvalitní vztahy, ale také fokus na výkon a výsledky, které jsou pro dlouhodobou úspěšnost a udržitelnost klíčové.