Cool leader ve světě změn

JAK ZACHOVAT LEDOVÝ KLID V NEČEKANÝCH SITUACÍCH NEJEN U SEBE, ALE I V CELÉM TÝMU. BIOLOGICKY.

Dvoudenní intenzivní workshop kombinující hluboké principy zacházení se změnou v byznys prostředí a přínosy práce s chladem. S pomocí nejnovějších poznatků zvládání stresových situací na samotném biologickém základě se zaměříme na fungování leaderů v situacích vyžadujících adaptaci. Co se naučíte, můžete okamžitě promítnout do situací, které prožíváte. Zapomeňte na strojené hry a uměle aranžované situace. Budeme pracovat v bezpečném prostředí navozujícím biologický stres, který je reálným odrazem stresových situací v průběhu změny.

PŘÍNOSY

workshopu

 • Pochopíte postoje lidí v situacích vyžadujících adaptaci a jejich užitečnost.

 • Rozvinete svoji schopnost včas reflektovat a zužitkovávat své i týmové reakce na pocity provázející změnu.

 • Seznámíte se s biologickými i psychologickými strategiemi, jak získat nadhled v situacích, kde je snadné ztratit hlavu.

 • Utužíte své zdraví a kondici nejen pro provádění změn, ale i v průběhu běžného života (práce s chladem, dýchání, biologický stressmanagement).

 • Poznáte sílu zdravé týmové práce jako cesty k dosažení synergie.

 • Naučíte se hlavní zásady vedení týmu v prostředí nečekaných změn.

 • Stanete se průkopníky teamhackingu.

 • Díky pochopení principů se budete moci snáze dále seberozvíjet i bez pomoci trenérů.

TOMÁŠ KISELA

tomas.kisela@fasterfish.cz

+420 603 181 661

LIBOR MATTUŠ

libor@libormattus.com

+420 607 789 539

 • Cílová skupina: tento workshop je pro vás, pokud
  • vedete tým nebo v rámci týmu spolupracujete
  • jste otevřeni inovacím a novým proudům
  • se chcete dozvědět více o fungování svého těla a psychiky
 • Nejbližší termín a místo: leden 2023, jižní Čechy
 • Místo: penzion Fousek v jižních Čechách (ubytování a stravu hradí účastníci)
 • Cena: 11.900 Kč bez DPH (zahrnuje přípravu před workshopem)
 • Forma: Off-line, částečně outdoor

DOMÁCÍ

příprava

Součástí přípravy je přečtení e-booku o principech změn a souvisejících reakcích lidského těla a mysli. E-book obdržíte s dostatečným předstihem.

PODROBNÝ OBSAH

workshopu

 • Příprava: Studium principů změn a souvisejících reakcí lidského organismu

Den 1

 • Diskuze užitečnosti typických postojů vůči tématům souvisejícím se změnami a adaptací
 • "Ledová procházka" jako cesta k pochopení osobního přístupu a reflexi pocitů v situacích vyžadujících adaptaci
 • Výměna zkušeností, pojmenování automatismů probíhajících při nekomfortu
 • Týmové prohloubení chápání principů fungování změn a reakcí lidského organismu
 • Tipy a triky z biohackingu pro stressmanagement, získání nadhledu a upevnění celkové kondice
 • Večerní posezení s diskuzí

Den 2

 • Měření vlivu týmu na zvládání plánovaných změn
 • Rozdíl mezi příslibem podpory a skutečným chováním v praxi
 • Základy teamhackingu: Jak udržet tým funkční a schopný adaptace pod tlakem změn
 • Hledání příležitostí pro zlepšení v každodenní praxi
 • Shrnutí hlavních poznatků a uzavření workshopu
Skupinová dynamika + Biohacking = Inovativní metoda rozvoje osobních a profesních kompetencí pro leadership sestavená naším týmem:

Libor Mattuš ukazuje týmům cestu k zdravému a výkon podporujícímu životnímu stylu v moderní době. Pracoval s řadou firem a korporátů a mezinárodně uznávaných atletů.

Lída Kiselová se přes 15 let zabývá změnami ve firmách. Využívá facilitaci, coaching i mentoring. Stála u zrodu Vektoring konference, BeExcellent a Lean Summit CzechoSlovakia.

Tomáš Kisela provádí firmy změnami a hlubokým rozvojem. Zabývá se skupinovou dynamikou, leadershipem, efektivitou a aplikovanou matematikou.

ZAREZERVUJTE SI SVÉ

místo

Pokud vám vypsaný termín nevyhovuje, můžete se zúčastnit až dalšího běhu a být součástí hlasování o termínu jeho konání.