Leadership a budování zdravého pracovního prostředí

"LIDÉ POCHYBUJÍ O TOM CO ŘÍKÁTE, ALE UVĚŘÍ TOMU, CO DĚLÁTE."

Karolina Světlá (1830-1899)

 • Nejbližší termín a místo: 19. - 21.4. 2023, Jižní Čechy
 • Cena: 24.000 Kč bez DPH

Naučte se vzbudit v lidech touhu po dosahování lepších výsledků. Zažehněte v týmu motivaci a angažovanost. Zlepšete pracovní prostředí uvnitř týmu nebo celé společnosti.

2,5denní sebezkušenostní workshop poskytuje prostor pro kvalitní sebereflexi a odhalení, proč vám některé věci nefungovaly podle vašich představ. Objevte vlastní cestu ke zdravému leadershipu, který v lidech podporuje otevřenost, vzájemnou spolupráci, loajalitu, motivaci k dosažení vyšších výkonů, schopnost hledat alternativy a přiměřeně riskovat.

Dokonale pochopíte, jak budovat zdravé pracovní prostředí. Uvidíte, jak rozvíjet kvalitní vztahy a aktivovat synergii mezi lidmi. Tudy vede cesta k dosahování vynikajících výsledků

"ŘÍDÍT LZE PROCESY, ALE NE LIDI..."

PŘÍNOSY

workshopu

Jakmile v týmu zažijete synergii, nebudete se chtít vrátit zpět.

 • Naleznete konkrétní odpovědi na to, jak být pro výsledky týmu užitečnější

 • Ověříte si užitečnost vašich dosavadních návyků a posílíte svou sebereflexi

 • Zjistíte, jak vaše chování působí na druhé díky autentické zpětné vazbě

 • Porozumíte tomu, jaké chování brzdí spolupráci a které ji naopak usnadňuje

 • Zjistíte, co a jak lze z pohledu chování lidí ve vaší firmě vylepšit
 • Objevíte svůj osobitý způsob vedení, který pro vás bude přirozený a bude fungovat

 • Získáte nadhled nad komunikací především v těžkých situacích
 • Vyměníte si zkušenosti s lidmi z jiných organizací
 • Získáte inspiraci v jakých oblastech se dál rozvíjet

TOMÁŠ KISELA

tomas.kisela@fasterfish.cz

+420 603 181 661

 • Nejbližší termín: dle domluvy
 • Místo konání: dle domluvy
 • Cílová skupina: majitelé firem, členové vedení a týmy jejich spolupracovníků, personalisté. Program není limitován odvětvím.
 • Další běhy: workshop se koná dvakrát ročně, další běh je plánován na podzim 2023
 • Cena: 24.000 Kč bez DPH

PODROBNÝ OBSAH

workshopu

1. DEN: 17:00 – 21:00

 • Příjezd, ubytování, společná večeře

 • Společná práce nad příběhem o vlivu pracovního prostředí v organizaci na lidi v ní

 • Diskuze: Model zdravosti chování
 • Individuální vyplnění kvízových otázek jako příprava na druhý den

 • Společné posezení, sdílení, konzultace…

2. DEN: 8:00 – 20:00

 • Získání znalostí: hlubší seznámení s Modelem zdravosti chování pro určování kvality chování při spolupráci
 • Trénink dovedností: používání Modelu na film, který věrně simuluje praxi
 • Přenesení do praxe: diskuze o klíčových nuancích ve firemní praxi
 • Aplikace Modelu na sebe sama při týmových aktivitách, vyhodnocení, ponaučení
 • Definice zdravé firemní kultury a hledání odlišností oproti praxi ve firmách
 • Diskuze s konzultantem o fungování kultur ve firmách a o minulých změnových projektech
 • Společné posezení, sdílení, konzultace…

3. DEN: 8:00-14:00

 • Autentická zpětná vazba mezi účastníky na chování při týmové spolupráci

 • Individuální tvorba osobních rozvojových plánů

 • Společné zhodnocení a závěr

DOMÁCÍ

příprava

Pro účast je klíčová příprava, neboť během workshopu není prostor na přednášení teorie. Nasajete do sebe nové znalosti ještě před samotným workshopem, abychom mohli jít rovnou do akce. Do teorie vás zasvětí náš online kurz Vektoring akademie: Jak se svým týmem dosáhnout víc. Všechny informace, které budete potřebovat obdržíte v dostatečném předstihu.

CO ŘÍKAJÍ NĚKTEŘÍ Z

absolventů

Vektoring je koncept, ktrorý nehovorí, „podme jedným smerom“, ale Vysvetluje ako pôsobí celý kontext nato ako sa dopracovat k tomu „ísť jedným smerom“ . Po absolvovaní Workshopov začal manažment viac vnímať dôležitosť formovať prostredie ako Cestu k lepším výsledkom.Samozrejme, že to nie je také jednoduché a okamžité. Vektoring by som doporučil každému, kto chce doviest svoju firmu za horizont. Peniaze vložené do konceptov ako je Vektoring sú dobre investované peniaze. Všetci dobre vieme,že svoje vízie a ciele dosahujem prostredníctvom celej rady rôznych ludí. Od toho ako dokážeme spolupracovať a či sme nastavení jedným smerom závisí budúcnosť našich firiem.
Ing. Ramon HaásRiaditeľ spoločnosti, konateľ, WOLF Slovenská republika s.r.o.
V zaměstnání jsem se dřív bál mluvit a řešit ožehavé problémy jako například konflikty na pracovišti. Bylo dost věcí, které jsem radši přehlédl. Po školení jsem začal být otevřený. Vyslechl si každý názor. Když nastal konflikt, a to i sebemenší, tak jsem si zainteresované vzal stranou a společně problém řešil. V případě, že se problém týkal všech, svolal jsem poradu a tam se to rozebralo. Kolegové dost brzo pochopili, že můj otevřený a nestranný přístup myslím pro dobro jejich i firmy. Teď už jsem ve fázi, kdy za mnou sami chodí, když si potřebují promluvit, anebo vyslechnout názor. A to byl cíl. Hrubou silou se nic nezmůže. Lidé nechtějí pracovat pod člověkem co po nich hází jen rozkazy. A ve finále je dobré, aby si lidi na věci a řešení přišli sami. Vy to jen z pohledu vedoucího řídíte.
Milan JarošTiskař a předák, TG Tisk s.r.o
Jednalo se o velmi aktivní trénink, při kterém jsem měla příležitost hlouběji nahlédnout do svého stylu chování a přístupu k odpovědnosti za společnou práci... neočekávajte, že si odpočinete. nejde o školení, ale trénink, který vás vtáhne do hry od samého začátku a pocity, zážitky ve vás zůstávají.
Radana KostovčíkováHR Generalist, IG Watteeuw ČR v Brně
Zkušenost s programem mi hodně ukázala. Hlavně rozvoj našeho reálného manažerského týmu byl opravdu výborný a měl konkrétní dopad na naši spolupráci. Koncepce je cenná v tom, že ukazuje, co změnit a dává zároveň i návod jak. Přitom ke všemu klade měřitelná kritéria, což v podobných programech nebývá obvyklé
Yvonna KratochvílováHR manažerka, VELUX Česká republika, s.r.o.
Úžasná koncepce, která donutí člověka se nad sebou i svým okolím zamyslet v úplně jiných souvislostech a z jiné perspektivy. Vyvolá v člověku touhu iniciovat změny. Na jejím základě si člověk uvědomí, co je zdravá firemní kultura, nastaví mu zrcadlo a způsobí, že člověk chce v započaté činnosti pokračovat.
Ing. Romana HofmanováČeská společnost pro jakost
Jasný a srozumitelný návod pro poznání sebe sama a ostatních. Srozumitelné pro technicky myslící lidi.
Ing. Lukáš HildVýrobní ředitel, TRW Autoelektronika s.r.o.
Program mi umožnil pochopit, jak zkvalitnit tým, který vedu, a zvýšit jeho efektivitu.
Ing. Jiří BöhmVedoucí divize, Bosch odbytová spol. s r.o.
Nevím jak, ale workshop mě dokázal postupně osvobodit od mého běžného pracovního myšlení a posunout uvažování o firmě a týmu o úroveň výš. Už během workshopu se ve mně budily "aha momenty", kdy jsem věděl, co je nutné ve firmě změnit nebo alespoň se o tom pobavit. Důležitost zpětné vazby a angažování týmu do definic cílů se pro mě stala rutinou. Dále jsem pochopil problémy vedení lidí z jiných odvětví a jiných pracovních pozic. V neposlední řadě jsem určitě získal spoustu osobní zpětné vazby... I když už něco děláte víceméně správně a intuitivně, workshop vám pomůže zjistit proč, a dělat to lépe a rozvíjet jak tým tak i sám sebe.
Oldřich PospíšilíkVedoucí vývoje, Liquid Design
Tento workshop je něco jiného než kurzy na téma manažerských dovedností. Naučí vás vidět se očima druhých a ukáže vám vaše silné a slabé stránky. Naučí vás uvažovat o svém jednání, které může posunout efektivitu týmu. Odkryjete svou osobnost, možná to i zabolelo, ale získáte o sobě informace, které vám pomohou ve vašem osobním rozvoji i v rozvoji vašeho týmu.
Petra VackováHR manažerka, D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.
Tradiční trénink často bývá opřen o spoustu prezentací a teorií. V současnosti je spíše trendem nechat účastníky trénink prožít, což znamená více ho vtáhnout do děje. Použít interaktivní prostředky, zapojit účastníka do modelových či skutečných situací, aby byl prožitek intenzivní. Z mého pohledu tento trénink splnil prvky moderního přístupu ke školením. Workshop bych doporučil všem, kteří chtějí (zdůrazňuji chtějí) pochopit, jak sami osobně pracují a ovlivňují věci kolem sebe a chtějí si tak uvědomit, zda je potřeba z jejich strany něco změnit (zapracovat na sobě samém). Dále všem, kteří chtějí pochopit, jak pracují jejich podřízení a kolegové, jaké jsou jejich potřeby.
Ladislav ŠimoníkReferent HR Development, Continental Barum s. r. o.
„Tento kurz mi zásadně pomohl pochopit způsoby chování různých lidí v různých situacích. Odnesl jsem si až překvapivě realistický plán na zlepšení sebe sama.“
Pavel NěmecVýkonný ředitel, Hogg Robinson, s.r.o.
„Synergogická metoda byla pro účastníky zcela nová. Většina z nich se již v minulosti účastnila řady různých kurzů na různá témata, nicméně tento kurz byl zcela odlišný. Z jejich pohledu byla nejvýznamnější intenzita kurzu, míra zapojení účastníků, jejich aktivita. Účastníci oceňují možnost vnímat své vlastní chování, poučit se z toho a příště to zkusit jiným způsobem = mohli vidět různé výsledky týmové práce na základě různých typů chování. Dle vyjádření účastníků: „Pokud by někdo chtěl změnit něčí chování, postoje a způsoby myšlení, tak právě tímto způsobem".
Jitka StrnadováSpecialista vzdělávání, TRW Autoelektronika s.r.o.
... absolvování workshopu Leadership mi otevřelo naprosto úžasný prostor. Získal jsem zásadní informace o sobě a možnostech dalšího osobního rozvoje. Týmové projekty pohltily všechny účastníky. Intenzita kurzu je opravdu nevídaná.
Ing. Vladimír HanákInterim CEO - Alcoma, a.s

JAK JE WORKSHOP VEDEN

synergogicky!

Program se nepodobá tradičnímu školení, kde lektor předá moudré rady a po skončení pravděpodobně většina věcí vyprchá.

Synergogika je moderní metoda dosahování změn ve společnostech vyvinutá Prof. Robertem R. Blakem a Dr. Jane S. Mouton a ověřená více než 7 miliony lidí po celém světě. 

Synergogický trénink má za cíl vytvořit vám prostor pro vlastní rozvoj. Je postavený na vašem osobním zážitku, kdy procházíte aktivitami, narážíte na překážky a hledáte si svou cestu k jejich zdolání. Synergogika zrychluje proces učení se novým dovednostem a jakoby mimochodem zlepšuje vaši reálnou schopnost spolupráce. Teoretický základ pro workshop je soustředěný v pre-worku, který obdržíte s minimálně týdenním předstihem.

V průběhu samotného workshopu trávíte 90 % času v týmech při plnění aktivit. Kromě hlavního tématu workshopu tak máte automaticky možnost:

 • měřit výsledky a efektivitu spolupráce
 • zkoumat užitečnost svých návyků pro dosažení výsledku
 • uvědomit si, kdy jste brzdou a kdy naopak katalyzátorem efektivní spolupráce
 • vyměňovat si zkušenosti s ostatními členy v týmu

TEAMBUILDINGOVÝ WORKSHOP TAK TROCHU

jinak

Pečlivě navržený program vám vytvoří prostor pro kvalitní sebereflexi, propojení nabytých znalostí s praxí, zažití vysoce efektivního fungování v týmu. Díky tomu vše dostanete do své DNA a posunete leadership kompetence svého týmu na vyšší úroveň.