Budování zdravé firemní kultury

Firemní kultura se zrcadlí v myšlení a chování lidí i celých týmů. Obojí určuje, jak kvalitně jsou využívány zdroje v podobě kompetencí lidí, technických zařízení nebo třeba know-how firmy.

Co by firmě přineslo, kdyby lidé:

 • odlišné názory zužitkovali a nevyvolávali konflikty?
 • uvědomovali si svou spoluodpovědnost a zapojovali se do řešení?
 • řešili problémy v zájmu celé firmy, a nejen ze svého úhlu pohledu?
 • byli loajální a budovali dobré jméno firmy namísto pomluv?
 • šířili pozitivnější postoj namísto stížností a výmluv?
 • zajímali se o hodnocení od zákazníků a předcházeli chybám?
 • vedoucí užívali svou moc citlivě a šli příkladem?

Kolik peněz stojí firmu chyby způsobené tím, že některý bod výše nefunguje?

Proto se kultura firmy stala klíčovým tématem rozvoje organizací ve 21. století.

Pozornost mu věnují jak nadnárodní koncerny, tak regionální firmy, protože se jedná o fenomén, který ovlivňuje konkurenceschopnost. Působí totiž na vlastníky, na zaměstnance i zákazníky firmy a nedá se dlouhodobě skrýt.

CO JE TO FIREMNÍ KULTURA?

Firemní kultura je vzájemně propojený systém vyslovených i nevyřčených norem a hodnot, které ovládají fungování organizace.

Každá firma má nějakou firemní kulturu.

Firemní kultura působí jako tmel vztahů mezi zaměstnanci společnosti. Směruje jejich chování při společné práci a určuje cesty, které lidé volí pro plnění stanovených cílů.

Může být jak zdravá, tak nezdravá a podle toho ovlivňuje dosahované výsledky.

SÍLA

zvyku

Jednou zavedené pořádky mají velkou setrvačnost, a tak se každý nový člověk velmi brzy po příchodu do firmy dozví, jak to tady chodí. Naučí se, na co dávat si pozor, aby nenarazil. Jinými slovy přizpůsobí se prostředí, i když to není užitečné.

Ve chvílích, když výkon firmy klesá, začne se volat po změnách. Snahy měnit neefektivní postoje a návyky, ale z počátku naráží na hradbu rutiny. Opakování věcí tak, jak se dělaly vždycky, je pohodlné. První reakcí na zaváděné změny je proto snaha vrátit se do původních kolejí.

Teprve vytrvalé budování prostředí otevřenosti, ve kterém všichni rozumí tomu, co je zdravé a funkční, porazí staré postoje a návyky a nahradí je novými.

ZDRAVÍ V REŽIMU

24/7

Zdravá kultura firmy podporuje týmový přístup, ochotu sdílet informace, hledat řešení obtíží a odvahu k nasazení za společnou věc. V každodenní praxi se pravdivě pojmenovávají užitečné i neužitečné způsoby spolupráce. Lidé si uvědomují, co způsobuje problémy a sami začnou hledat cestu ke změnám v oblastech, kde je něco brzdí nebo demotivuje.

Pozornost se přenese od otázky „Kdo je nejlepší“ k mnohem správnějšímu hledisku „Co je nejlepší“.

Úspěšné budování firemní kultury přináší snadno rozpoznatelné ovoce:

 • Většina lidí ve firmě ví, proč a za jakým cílem směřují své úsilí.
 • Ochota komunikovat a spolupracovat pomáhá předcházet problémům.
 • Namísto starosti jen výsledky svých oddělení lidé sledují zájem celku.
 • Roste loajalita a jednotlivci se nebojí převzít zodpovědnost.
 • Měřitelné ukazatele indikují udržitelný růst chtěným směrem.

JAK VYBUDOVAT ZDRAVOU

firemní kulturu?

Začíná to sladěním skupiny klíčových osob ve firmě, kteří se stanou nositeli myšlenky a svým příkladem strhnou ostatní k následování.
Další proces zahrnuje stále větší a větší počet zaměstnanců až se nakonec celá firma promění do podoby vitální organizace dosahující svých cílů s lehkostí a elegancí.
Díky tomu firemní kultura přitahuje aktivní a talentované lidi, kteří dál posouvají její výkonnost vzhůru. Dochází k dosahování synergie na denní bázi. Měřitelné ukazatele se zlepšují a roste atraktivita firmy na trhu.

JAK VÁS MŮŽEME

doprovázet?

Ukázka elementů metodiky vektoring zaměřené na rozvoj zdravé firemní kultury:

SYNERGICKÁ FIREMNÍ KULTURA

KONVERGENČNÍ WORKSHOP

Cílem workshopu je pochopení principů budování zdravé synergické kultury v organizaci, sjednocení skupiny klíčových osob kolem společné vize o budoucí podobě společnosti.

FIREMNÍ POSLÁNÍ, VIZE A HODNOTY

KONSTRUKTIVNÍ WORKSHOP

Konkrétní proces tvorby slovního vyjádření společného záměru pro sdílení s celkem společnosti, aktivní zapojení velké skupiny zaměstnanců, vznikne “překlad” záměru do jazyka lidí, kterých se to týká.

TRANSITION COACHING

COACHING & MENTORING

Coaching a mentoring manažerů a lídrů při uvádění zdravé firemní kultury do praxe.

NECHTE SI OD NÁS NAVRHNOUT ŘEŠENÍ NA MÍRU

S KÝM JSME SPOLUPRACOVALI NA ROZVOJI

firemní kultury?

Vektoring je koncept, ktorý nehovorí, „podme jedným smerom“, ale vysvetluje ako pôsobí celý kontext na to ako sa dopracovat k tomu „ísť jedným smerom“. Po absolvovaní workshopov začal manažment viac vnímať dôležitosť formovať prostredie ako cestu k lepším výsledkom. Samozrejme, že to nie je také jednoduché a okamžité. Vektoring by som doporučil každému, kto chce doviest svoju firmu za horizont. Peniaze vložené do konceptov ako je Vektoring sú dobre investované peniaze. Všetci dobre vieme, že svoje vízie a ciele dosahujem prostredníctvom celej rady rôznych ludí. Od toho ako dokážeme spolupracovať a či sme nastavení jedným smerom závisí budúcnosť našich firiem.
Ing. Ramon HaásRiaditeľ spoločnosti, konateľ, WOLF Slovenská republika s.r.o.