Kdy koučování ovlivňuje pracovní výkon?

Být odkázaný sám na sebe a nést přitom odpovědnost za druhé je náročný úkol.

Aby jeho splnění bylo snazší vytváří individuální koučink prostor ke sdílení toho, co se mi honí v myšlenkách či emocích a umožňuje od toho získat odstup.

Na úrovni skupiny funguje podobně, jen je u toho víc lidí, ale i zde se téma nějak dotýká jich všech.

PROČ SI POTŘEBUJEME S NĚKÝM

povídat?

Každý z nás je vystaven riziku sebeklamu, nasazení si růžových brýlí, které nám zabraní vidět věci takové, jako doopravdy jsou.

Díky tomu snadno přehlédneme rizika, odložíme nepohodlné rozhodnutí na později nebo prostě neslyšíme informace, které se nám nehodí. Pokud ale o tom, jak přemýšlíme, mluvíme nahlas s druhým člověkem, otevírá se možnost objevit, co jsme předtím neviděli.

CO JE TO KOUČOVÁNÍ?

V principu jde o dialog mezi dvěma či více osobami, při kterém kouč zaujímá roli podněcovatele myšlení a jeho partner si v rozhovoru otevírá nové obzory a objevuje do té doby neviděná řešení svých témat.

Kouč přitom zodpovídá za proces a koučovaný za obsah.

ZÍSKÁNÍ

nadhledu

Koučování představuje způsob, jak pomáhat lidem ve firmách budovat vynikající pracovní vztahy, které vedou k výjimečným výkonům.

  • Může napomoci jak rozvoji specifických lídrovských dovedností, tak i řešení osobních témat nebo hledání rovnováhy mezi privátním životem a kariérou.
  • Pomáhá při přípravě konkrétních rozhodnutí, zavádění změn nebo plnění zadaných cílů jako při kontinuálním růstu seniorní osobnosti.

Společným znakem toho všeho je schopnost vidět věci z nadhledu a v širokých souvislostech. Tomu kouč svou odborností užitečně napomáhá.

VÍC HLAV

víc ví

Využít podporu kouče znamená těžit z možnosti synergie a překročit své vlastní limity:

  • Vstupuji do bezpečného prostoru s garancí důvěrnosti.
  • Vedle svého přemýšlejícího mozku mám na chvíli k dispozici ještě další mozek navíc.
  • Pojmenováváním věcí nahlas se ve slovech začíná konstruovat nová realita neztížená minulostí.
  • Když si dokáži představit cílový stavu po změně, rýsuje se zároveň cesta, jak toho dosáhnout.

Zdánlivě nepředstavitelné se stává skutečností.

KDY ZAČÍT S 

koučováním?

Když řešíte něco důležitého, v osobním, rodinném či pracovním životě, a nedaří se vám pohnout se z místa nebo nevíte kudy dál. Nebo se chcete rozvíjet rychleji než doposud a nechcete ztrácet čas metodou pokus-omyl.

JAK MŮŽEME

pomoci?

KOUČOVÁCÍ PŘÍSTUP PRO FIREMNÍ PRAXI

4MĚSÍČNÍ VÝCVIK

Výcvikový program koučovacího přístupu vás připraví odhalovat neviděná řešení obtížných situací. Akcelerujete hluboký rozvoj svého leadershipu a zvýšíte dopad svého působení na organizaci.

INDIVIDUÁLNÍ KOUČOVÁNÍ

KOUČINK & MENTORING

Koučink a mentoring doprovázející lídry a přinášející hluboký rozvoj.

NECHTE SI OD NÁS NAVRHNOUT ŘEŠENÍ NA MÍRU

CO ŘÍKAJÍ KLIENTI O NAŠEM ROZVOJI

leadership

V zaměstnání jsem se dřív bál mluvit a řešit ožehavé problémy jako například konflikty na pracovišti. Bylo dost věcí, které jsem radši přehlédl. Po školení jsem začal být otevřený. Vyslechl si každý názor. Když nastal konflikt, a to i sebemenší, tak jsem si zainteresované vzal stranou a společně problém řešil. V případě, že se problém týkal všech, svolal jsem poradu a tam se to rozebralo. Kolegové dost brzo pochopili, že můj otevřený a nestranný přístup myslím pro dobro jejich i firmy. Teď už jsem ve fázi, kdy za mnou sami chodí, když si potřebují promluvit, anebo vyslechnout názor. A to byl cíl. Hrubou silou se nic nezmůže. Lidé nechtějí pracovat pod člověkem co po nich hází jen rozkazy. A ve finále je dobré, aby si lidi na věci a řešení přišli sami. Vy to jen z pohledu vedoucího řídíte.
Milan JarošTiskař a předák, TG Tisk s.r.o